Продата непокретна имовина предузећа ДП Индустрија метала - ИМБ, у стечају, из Баточине

23. мај. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, 16.05.2013. године, одржана је продаја имовине стечајног  дужника, методом јавног прикупљања понуда:


1.    ДП "Индустрија метала-ИМБ" у стечају из Баточине, ул. Богића Младеновића бб (сада ул. Кнеза Милоша Обреновића),   


где  је продата следећа НЕПОКРЕТНА имовина :


Ред.

бр.


Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Имовина стечајног дужника ДП "Индустрија метала-ИМБ" у стечају из Баточинe, као целинa, према објављеном огласу о продаји методом јавног прикупљања понуда

67.619.287

13.524.000

"Нелами" доо, Баточина


Након седнице Одбора поверилаца, која је одржана 22. маја 2013. године, Одбор је дао сагласност на понуду купца и тиме је продаја проглашена успешном.

Стечај

Друштвено предузеће за производњу металног репродукционог материјала ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА-ИМБ са п.о. - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баточина

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива