Неуспела продаја дела имовине предузећа А.Д. Слобода у стечају, из Панчева

21. мај. 2013.

У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника:


·         АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4, методом јавног прикупљања писаних понуда.

 

 

Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

  1.  

АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4

Локал у Панчеву - ресторан „Нептун“ површине 251м2  са припадајућом опремом и инвентаром.

26.610.750

неуспела

  1.  

АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4

Локал у Панчеву – бифе „Патка“, површине 144,19м2 са припадајућом опремом и инвентаром.

5.441.405

неуспела

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива