Продат део имовине предузећа А.Д. НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА, из Дебељаче и ПКБ БИОПАК а.д. из Падинске скеле

21. мај. 2013.

У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију, одржана је продаја стечајних дужника:


·         Угоститељско предузеће "Вождовац" у стечају из Београда, као правног лица,

·         продаја имовине стечајног дужника А.Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАЧИНА, АДИТИВА, ЦРЕВА И СИРИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПКБ БИОПАК АД ПАДИНСКА СКЕЛА – У СТЕЧАЈУ, Београд и

·         имовине стечајног дужника АД  НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА  у стечају из Дебељаче

 

методом јавног надметања

Предузеће

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

УП "Вождовац" у стечају из Београда,

Правно лице

3.340.363

неуспела

неуспела


А.Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАЧИНА, АДИТИВА, ЦРЕВА И СИРИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПКБ БИОПАК АД ПАДИНСКА СКЕЛА – У СТЕЧАЈУ, Београд


Непокретна имовина

 

31.621.460

31.621.460

МОДЕКОЛО ДОО, Нови Београд

АД  НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА  у стечају из Дебељаче

Целина 1           

 

21.087.500

неуспела

неуспела

АД  НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА  у стечају из Дебељаче

Целина 2

 

1.913.000

2.000.000

АГРО АС ДОО, Дебељача


Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива