Продат део имовине стечајног дужника "Синтекс" из Власотинца

15. мај. 2013.

Део покретне имовине стечајног дужника ДП Фабрика чарапа „СИНТЕКС“ у стечају из Власотинца продата је методом јавног надметања предузећу „Метал комерц“ из Лесковца за цену од 860.000 динара.


Ред.

бр.


Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Производна линија за израду чарапа са припадајућом опремом и инвентаром по спецификацији (напомена: спецификација појединачних делова опреме дата је у продајној документацији)


1.567.500

860.000

„Метал комерц“ ДОО ЛесковацСтечај

Друштвено предузеће фабрика чарапа СИНТЕКС ВЛАСОТИНЦЕ -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива