АД ''СЛОБОДА'', у стечају објављује исправку огласа о продаји непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда

15. мај. 2013.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Панчеву Ст.11/2009(нови бр. Ст 15/2010) од 21.12.2009. године, а у складу са чланoвима 109, 110, 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  РС бр. 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


 

АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4

ОБЈАВЉУЈЕ  ИСПРАВКУ ОГЛАСА

о продаји непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда

 

 

 

 

У огласу о продаји имовине стечајног дужника АД СЛОБОДА у стечају из Панчева , који је дана 17.04.2013. године објављен у дневним новинама «Политика», «Курир», «Данас» и листу „Панчевац“ врши се исправка тако што се из продаје ПОВЛАЧИ ЦЕЛИНА БРОЈ 1: ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС-ХОТЕЛ ТАМИШ, у Панчеву, Моше Пијаде бб, са пратећим садржајима.

 

Остали услови из огласа, а посебно последњи дан рока за преузимање профактуре ради откупа продајне документације, последњи дан рока за уплату депозита односно полагање банкарске гаранције, последњи дан рока за доставу документације остају непромењени.

 


Oвлашћено лице: Повереник Мирослав Глигорић

контакт телефон: 063/8683068, 013/353832


Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива