Неуспела продаја имовине ДП "ТИБ" у стечају из Блаца

26. апр. 2013.

Продаја имовине стечајнoг дужника ДП "ТИБ" у стечају из Блаца, методом јавног надметања у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, проглашена је неуспелом, пошто није било заинтересованих купаца.

 

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ТКАНИНА И КОНФЕКЦИЈЕ ТИБ, БЛАЦЕ

Локација:

Блаце

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива