Продат део покретне имовине ДП "Jugocoop" у стечају из Бујановца

24. апр. 2013.

Покретна имовина стечајног дужника ДП „Jugocoop“ у стечају из Бујановца продата је методом јавног прикупљања писмених понуда предузећу „Мetal Otpad 2012“ д.о.о, Бујановац.


Ред.

бр.

Предузеће

Напомена

Процењена вредност

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ДП «JUGOCOOP» у стечају, Индустријска зона бб, Бујановац

 

Целина 4

400.000,00

201.000,00

„METAL OTPAD 2012“ д.o.o. из Бујановца

  1.  

ДП «JUGOCOOP» у стечају, Индустријска зона бб, Бујановац

 

Целина 6

220.000,00

111.000,00

„METAL OTPAD 2012“ д.o.o. из Бујановца

  1.  

ДП «JUGOCOOP» у стечају, Индустријска зона бб, Бујановац

 

Целина 7

350.000,00

176.000,00

„METAL OTPAD 2012“ д.o.o. из Бујановца

  1.  

ДП «JUGOCOOP» у стечају, Индустријска зона бб, Бујановац

 

Целина 8

50.000,00

25.000,00

„METAL OTPAD 2012“ д.o.o. из Бујановца

  1.  

ДП «JUGOCOOP» у стечају, Индустријска зона бб, Бујановац

 

Целина 13

 

Процењена јединична вредност
45,00 дин/кг

 

26,00 дин/кг

„METAL OTPAD 2012“ д.o.o. из Бујановца

  1.  

ДП «JUGOCOOP» у стечају, Индустријска зона бб, Бујановац

 

Целина 14

Процењена јединична вредност
150,00 дин/кг

 

75,00 дин/кг

„METAL OTPAD 2012“ д.o.o. из БујановцаДП ЈУГОКООП ЕКСПОРТ - ИМПОРТ / ДП JUGOCOOP БУЈАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ДП за производњу и прераду меса и за пољопривредну производњу JUGOCOOP експорт - импорт БУЈАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бујановац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива