Продат део имовине предузећа "PKS-LATEX-HLC" АД у стечају, из Чачка

18. апр. 2013.

У просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, са почетком у 11:00 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника ХемијскаиндустријаPKS-LATEX-HLCАД у стечају,Чачак, Ул. Николе Тесле бр. 11, методом јавног надметања,по огласу о продаји објављеном дана 15.03.2013 године.
 
 
Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
16
 
Полуприколица марке „BESHUN“
 494.600
 247.300
Тошић Владислав,
Стопања
17
Специјална полуприколица марке „GORICA“
475.200
237.600
Тошић Владислав,
Стопања
22
Теретно возило марке „IVECO“, тип „EUROTRAKER“
1.474.100
737.050
ПГЗАР „Младеновић Горан“ ПР, Косјерић
26
Специјална полуприколица марке „UTVA“
446.110
223.055
Тошић Владислав,
Стопања
29
Две железничке вагон цистерне за превоз деривата – смолаУф – 900Е1
1.939.600
969.800
„METAL EXPORT“ ДОО,
 Београд
 
 
Како, закључно са 11.04.2013. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине број:
 
·         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34
 
продаја за ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ.


ПКС-ЛАТЕКС ХЛЦ АД ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Хемијска индустрија ПКС-ЛАТЕКС-ХЛЦ АД, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива