„НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА" АД , у стечају оглашава продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

13. апр. 2013.

На основу Решења стечајног већа Привредног суда у Панчеву, пословни број  Ст. 525/10 од дана 29.10.2010. год, а у складу са чланoвима 131.132.  I 133.Закона о стечају  («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


АД  НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА  у стечају из Дебељаче, ул. Светозара Марковића  бр.69

 

ОГЛАШАВА

Продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

 

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива