Продат део имовинe ЗЗ "Ушће" у стечају, из Ушћа

11. апр. 2013.

У Београду, 11. априла 2013. године – У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, 26. фебруара 2013. године, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда Земљорадничка задруга "УШЋЕ " - у стечају, Ушће, где је, уз сагласност Одбора поверилаца, продата следећа непокрена и покретна имовина :

Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1.      

Објекат у изградњи, познат као  “Грнчића кућа”, изграђен на кат. парцели 2496/2. површине  30 м2. Ванкњижно власништво стечајног дужника.

Земљиште - кп 2496/2 површине 0.06.83ха, ливада 4. класе, пољопривредно земљиште, уписана у листу непокретности бр. 17 КО Ушће као друштвена својина, носилац права Земљорадничка задруга „УШЋЕ“ из Ушћа.

Земљиште у Ушћу :

-          кп.2811 површине 0.03.00 ха.,виноград 4. класе, земљиште у грађевинском подручју;

-          кп.2813 површине 00.02.36 ха., воћњак 5. класе, земљиште у грађевинском подручју;

-          кп.2839 површине 00.06.74 ха., виноград 2. класе, земљиште у грађевинском подручју;

-          кп.4990/2 површине 00.00.59 ха., остало вештачки створено неплодно земљиште, земљиште у грђевинском подручју;

-           кп.8750 површине 00.05.06 ха, њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју;

Све парцеле су уписане у листу непокретности бр. 17 КО Ушће као друштвена својина, носилац права Земљорадничка задруга „УШЋЕ“ из Ушћа.

Опрема-инвентар

1

1.994.925,40

420.000,00

Алексић Милован, из Ушћа


Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА УШЋЕ УШЋЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ушће

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива