Продата покретна имовина предузећа Индустрија конфекције, дугмади и шнала "Ирис" а.д. у стечају, из Пријепоља

02. апр. 2013.

Дана 25.03.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника, методом Јавног прикупљања писаних понуда: Индустрија конфекције, дугмади и шналаИРИСа.д у стечају, Пријепоље, Ул. Валтерова бр. 106 где  је продата следећа покретна имовина :


Ред.

бр.


Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1.      

Предмет продаје је опрема и то:

- у Котларници; Канцеларији возача, електричара, механичара;

Опрема у Гардероби; Опрема у Помоћним просторијама - све по спецификацији из продајне документације

1

968.899

301.000

Након одлуке Одбора поверилаца, купцем је проглашен ББ Комерц доо, Бајина Башта

2.      

Предмет продаје је опрема у: МЕНЗИ-КУХИЊИ по спецификацији из продајне документације

4

786.961

316.000

Након одлуке Одбора поверилаца, купцем је проглашен ББ Комерц доо Бајина Башта

3.      

Предмет продаје је: опрема у: МОДЕЛАРНИЦИ по спецификацији из продајне документације

5

658.874

201.000

Након одлуке Одбора поверилаца, купцем је проглашен ББ Комерц доо Бајина Башта


Стечај

НДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС АД, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива