ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ" , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

29. мар. 2013.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву Ст.246/2011 од 26.05.2011.године, и решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву 2. Ст.246/2011 од 19.09.2011.године а у складу са чланoвима 131, 132, 133 Закона о стечају  (Службени гласник  РС бр. 104/2009 ) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Трг Краља Петра I бр. 9, Панчево

ОГЛАШАВА

продају имовине  јавним надметањем

Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће за исхрану радника, одмор и рекреацију ХИП - ДРУШТВЕНА ИСХРАНА са по - у стечају

Локација:

Панчево

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива