Продата покретна и непокретна имовина предузећа Југодент, у стечају из Новог Сада

29. мар. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног  дужника

 

АД „Југодент“ у стечају из Новог Сада, Футошки пут бр. 10

 

методом јавног надметања


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Почетна цена (дин)

 

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

Покретна и непокретна имовина према објављеном Огласу

150.000.000,00

150.000.000,00

"ОРНАМЕНТ" д.о.о., Нови Сад, Новосадски пут бр. 135,

мб: 08695296


Стечај

АД ЈУГОДЕНТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива