ДП "JUGOCOOP" , у стечају оглашава продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда

22. мар. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.68/2010 од  03.05.2011. а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДП "JUGOCOOP" у стечају из Бујановца, ул. Индустријска зона бб

 

 

ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

 Депозит
(дин.)

 ЦЕЛИНА 1 .

Теретно-вучно возило марке ''VOLVO'', тип F-12/4-2, тегљач, рег.ознаке ВР 477-78, број шасије: YV2H2B4A8LB458248, број мотора: TD122FS193164202, нерегистровано, година производње 1990 и прикључно-специјално возило марке ''RENDERS'' – хладњача, тип ROK 12.27 КТ, рег. ознаке 14-37 ВР, број шасије: 85934, нерегистровано, година прозводње 1991

1.640.000,00

328.000,00

ЦЕЛИНА 2.

Теретно-специјално возило марке ''FAP'', тип 1620-BD/48 – хладњача, рег.ознаке ВР 470-41, број шасије: 103172, број мотора: 152753, нерегистровано, година производње 1986

380.000,00

76.000,00

ЦЕЛИНА 3.

Теретно возило марке ''FAP'', тип 1620  – хладњача, рег.ознаке ВР 473-15, број шасије: 1620 BDC/ 48115068, број мотора: 172573

 нерегистровано, година производње 1991

306.800,00

61.360,00

ЦЕЛИНА 4.

Теретно-специјално возило марке ''FAP'', тип 1621-BD 48 STЕYR –хладњача, рег.ознаке ВР 471-30, број шасије: 117695, број мотора: 14949, нерегистровано, година производње 1993

400.000,00

80.000,00

ЦЕЛИНА 5.

Теретно-специјално возило марке ''ZASTAVA'', тип 8012 D – хладњача, рег.ознаке ВР 503-68, број шасије: 88-049442, број мотора: ZFA804025-220-332358, нерегистровано, година прозводње 1988

340.000,00

68.000,00

ЦЕЛИНА 6.

Теретно возило марке ''FAP'', тип 1621-BD GV STЕUR – сандучар за превоз стоке, рег.ознаке ВР 470-42, број шасије: 1621BD/48117275,

број мотора: 6126515129, нерегистровано, година прозводње 1993

220.000,00

44.000,00

ЦЕЛИНА 7.

Теретно возило марке ''FAP'', тип 1621-BD/48/4X2 – сандучар,  рег.ознаке  ВР 933-71, број шасије: 118482, број мотора: 61265-17594, нерегистровано, година производње 1995

350.000,00

70.000,00

ЦЕЛИНА 8.

Путничко возило марке ''IDA OPEL’’, тип KADET ISJ AUTOMATIК, лимузина, рег.ознаке ВР 981-89, број шасије: W0L000034J2601562, број мотора: 13-S1864627, нерегистровано, година производње 1988

50.000,00

10.000,00


ЦЕЛИНА 9.

Теретно возило марке ''ZASTAVA'', тип Флорида 1,3 Поли LC- доставно, рег.ознаке ВР 981-93, број шасије: VX1103A00-00050403,

број мотора: 128A6064-0081533, нерегистровано, година производње 2000

120.000,00

24.000,00

ЦЕЛИНА 10.

Путничко возило марке LANCIA, тип К2,4LS – лимузина, рег.ознаке ВР 539-25, број шасије: ZLA83800002073668, број мотора: 838A20000656318, нерегистровано, година производње 1997

186.000,00

37.200,00

ЦЕЛИНА 11.

Трактор ''TORPEDO'', тип F3LT22, број шасије: 23821220, број мотора: 80906, нерегистрован  и тракторска приколица тип NP 14, носивост 3 тоне, нерегистрована

365.000,00

73.000,00

ЦЕЛИНА 12.

Мотокултиватор’’DMB’’ DMK 8, са фрезом и косом,  нерегистрован

250.000,00

50.000,00

ЦЕЛИНА 13.

Отпадно гвожђе (процењена количина од око 80.000 кг) у кругу фабрике 'Кланица'', Индустријска бб и РЈ ''Пољопривреда'' у Раковцу, Бујановац.  Стварна тежина ће се утврдити мерењем приликом преузимања.

(Напомена: потенцијални купац мора да буде регистрован за промет отпадних материјала и да поседује дозволу надлежних државних органа)

 

Процењена јединична вредност
45,00 дин/кг

 

 

 

 

 

720.000,00

 

 

 

 

 

ЦЕЛИНА 14.

Отпадни росвај (процењена количина од око 3.000 кг) у кругу фабрике „Кланица'' Индустријска бб, Бујановац. Стварна тежина ће се утврдити мерењем приликом преузимања.

(Напомена: потенцијални купац мора да буде регистрован за промет отпадних материјала и да поседује дозволу надлежних државних органа)

Процењена јединична вредност
150,00 дин/кг

 

90.000,00

 


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


ДП ЈУГОКООП ЕКСПОРТ - ИМПОРТ / ДП JUGOCOOP БУЈАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ДП за производњу и прераду меса и за пољопривредну производњу JUGOCOOP експорт - импорт БУЈАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бујановац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива