„PKS-LATEX-HLC" АД , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

15. мар. 2013.

На основу решења о банкротству Привредног суда у Чачку Ст.бр. 4/2010 од  5.10.2010. године, а у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04 и 85/05), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника:


Хемијска индустрија PKS-LATEX-HLC АД у стечају, Чачак, Ул. Николе Тесле бр. 11

 

ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

 


Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:

 

ЦЕЛИНА БР. 1:

Апартман број Ј421 са галеријом, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 50,02 м2, на четвртом спрату, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 3.056.134,00 динара                                                                  Депозит: 1.222.454,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 2:

Апартман број Ј501, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 33,53 м2, на петом спрату, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 2.096.580,50 динара.                                                                    Депозит: 838.632,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 3:

Апартман број Ј503, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 33,41 м2, на петом спрату, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 2.089.598,00 динара.                                                                    Депозит: 835.839,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 4:

Апартман број Ј505 са галеријом, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 57,41 м2, у поткровљу, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 3.486.158,00 динара.                                                                 Депозит: 1.394.463,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 5:

Апартман број Ј506 са галеријом, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 54,68 м2, у поткровљу, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 3.327.299,00 динара.                                                                 Депозит: 1.330.920,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 6:

Апартман број Ј507 са галеријом, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 54,08 м2, у поткровљу, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 3.292.385,00 динара.                                                                 Депозит: 1.316.954,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 7:

Апартман број Ј508 са галеријом, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 56,91 м2, у поткровљу, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 3.457.063,00 динара.                                                                 Депозит: 1.382.825,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 8:

Апартман број Ј509, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 33.85 м2, на петом спрату, изграђен на к.п.бр.1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 2.115.201,00 динара.                                                                    Депозит: 846.081,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 9:

Апартман број Ј511, у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи, површине од 33.28 м2, на петом спрату, изграђен на к.п.бр. 1184 КО Врњачка Бања. Aпартман није укњижен. Поред апартмана продаје се и опрема која се у њему налази по пописним листама.

Почетна цена: 2.082.033,00 динара.                                                                    Депозит: 832.813,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 10:

Вучно возило марке ТАМ, тип IVECO 190/42, број шасије: 001159558, број мотора 205099225, година производње 1990, рег. ознака ČA 103-00.

Почетна цена: 300.640,00 динара.                                                                       Депозит: 120.256,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 11:

Вучно возило марке FIAT IVECO, тип LD 44E42T, број шасије WJMM1VSJ004196683, број мотора 8210 42L4600499168,  година производње 1997, облик и намена каросерије – тегљач, рег. ознака ČA 793-21.

Почетна цена: 664.315,00 динара.                                                                      Депозит: 265.726,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 12:    

Теретно возило марке FIAT IVECO тип LD440E42T, број шасије WJMM1VSJ004196679, број мотора 821042L4600-498843, година производње 1997, облик и намена каросерије – тегљач, рег. ознака ČA 865-27.           

Почетна цена: 664.315,00 динара.                                                              Депозит: 265.726,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 13:

Специјално прикључно возило марке GORICA тип CTS 25M 904, број шасије 871970, година производње 1990,  облик и намена каросерије цистерна, рег. ознака 11-01 ČA.       

Почетна цена: 242.450,00 динара.                                                                               Депозит: 96.980,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 14:

Специјално возило – полуприколица марке GORICA тип CPS 25 M 9-04, број шасије 871971, година производње 1990, облик и намена каросерије - цистерна, рег. ознака 26-13 ČA.

Почетна цена: 237.600,00 динара.                                                                               Депозит: 95.040,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 15:

Полуприколица марке FVK-CALABRESA тип PPS-26 AL-3BGL-136, број шасије 14084-92, година производње 1992, облик и намена каросерије –сандучар, рег. ознака 29-71 ČA.       

Почетна цена: 193.960,00 динара.                                                                               Депозит: 77.584,00 динара.

 

 

ЦЕЛИНА БР. 16:

Полуприколица марке BESHUN, тип S2 729, број шасије 2019, година производње 1980, облик и намена каросерије – спец. цистерна, регистарска ознака 35-24 ČA.

Почетна цена: 247.300,00 динара.                                                                               Депозит: 98.920,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 17:

Специјална полуприколица марке GORICA, тип ROS 25, број шасије 871191, година производње 1984, облик и намена каросерије – цистерна, регистарска ознака 30-22 ČA      .

Почетна цена: 237.600,00 динара.                                                                               Депозит: 95.040,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 18:

Вучно возило марке FIAT IVECO, тип LD440R42T, број шасије WJMM1VSJ004196675, број мотора 821042L4600 498720, година производње 1997, облик и намена каросерије – тегљач,  регистарска ознака ČA 268-51.          

Почетна цена: 606.125,00 динара.                                                                             Депозит: 242.450,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 19:

Вучно возило марке ТАМ, тип 190.42 Т/35, број шасије ZCFMIVSH-001159790, број мотора 828022205-178672, година производње 1990, облик и намена каросерије – тегљач,  регистарска ознака ČA 140-43.

Почетна цена: 332.155,00 динара.                                                                       Депозит: 132.862,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 20:

Вучно возило марке FAP, тип 1626 VBDT, број шасије 1626VBDT-108705, број мотора 40290001450-458384, година производње 1988, облик и намена каросерије – вучно,  регистарска ознака ČA 274-79.

Почетна цена: 286.090,00 динара.                                                                       Депозит: 114.436,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 21:

Теретно возило марке ZASTAVA, тип IVEKO RIVAL 40.8 NB 3600, број шасије ZCFC405010Z006946, број мотора 8140072700-1498936, година производње 1991, облик и намена каросерије – отворено,  регистарска ознака ČA 578-17.

Почетна цена: 94.555,00 динара.                                                                       Депозит: 37.822,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 22:

Теретно возило марке IVECO, тип EUROTRAKER MP 380, број шасије WJME3TPT00C024899, број мотора 821042K300-454162, година производње 1998, облик и намена каросерије – кипер,  регистарска ознака ČA 265-69.

Почетна цена: 737.050,00 динара.                                                                       Депозит: 294.820,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 23:

Путничко возило марке AUDI, тип A8 4.2 QUATRO, број шасије WAUZZZ4DZTN003337, број мотора ABZ012560, година производње 1995, облик и намена каросерије – лимузина,  регистарска ознака ČA 110-015.

Почетна цена: 412.165,00 динара.                                                                       Депозит: 164.866,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 24:

Специјална полуприколица марке FVK, тип PPC-30, број шасије 11098-8580, година производње 1985, облик и намена каросерије – цистерна, регистарска ознака 10-34 ČA      .

Почетна цена: 232.750,00 динара.                                                                               Депозит: 93.100,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 25:

Специјална полуприколица марке GOŠA, тип FPP-28, број шасије 17933, година производње 1988, облик и намена каросерије – цистерна, регистарска ознака 13-71 ČA.    

Почетна цена: 227.905,00 динара.                                                                               Депозит: 91.162,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 26:

Специјална полуприколица марке UTVA, тип PK 2-26/71, број шасије V2YKP26V3WV-033337, година производње 1998, облик и намена каросерије – кипер, регистарска ознака 15-55 ČA   .

Почетна цена: 223.055,00 динара.                                                                               Депозит: 89.222,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 27:

Путничко возило марке RENAULT, тип SAFRANE RXEVG, број шасије VF1B5440509616807, број мотора Z7XB722F008852, година производње 1993, регистарска ознака ČA 37-77.

Почетна цена: 218.205,00 динара.                                                              Депозит: 87.282,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 28:

Путничко возило марке RENAULT, тип 25 V6 INJECTION, број шасије VF1B29F0506483360, број мотора 2005450025018, година производње 1991, регистарска ознака ČA 313-25.

Почетна цена: 121.225,00 динара.                                                                                Депозит 48.490,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 29:

Две железничке вагон цистерне за превоз деривата - смола УФ-900Е1, бр. 3372 7849902-1 и бр. 3372 7849903-9, које се налазе на манипулативном колосеку предузећа „Железнице Србије“, на железничкој станици у Чачку.

Почетна цена: 969.800,00 динарa.                                                                       Депозит: 387.920,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 30:

Полуприколица цистерна, неисправна, без ознака.

Почетна цена: 135.770,00 динара.                                                                               Депозит: 54.308,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 31:

Полуприколица цистерна (хаварисана), неисправна, без ознака.

Почетна цена: 87.280,00 динара.                                                                     Депозит: 34.912,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 32:

Полуприколица цистерна, неисправна, без ознака.

Почетна цена: 121.225,00 динара.                                                                               Депозит: 48.490,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 33:

Кабина возила IVECO (хаварисана), неисправна, без ознака.

Почетна цена: 14.545,00 динара.                                                                       Депозит: 5.818,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 34:

Полуприколица цистерна, неисправна, без ознака.

Почетна цена: 121.225,00 динара.                                                                               Депозит: 48.490,00 динара.

Преузмите оглас у целости
ПКС-ЛАТЕКС ХЛЦ АД ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Хемијска индустрија ПКС-ЛАТЕКС-ХЛЦ АД, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива