AD " AUTO-COOP" , u stečaju oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem

29. дец. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu, St.br. 87/2010 od 02.02.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
AD " AUTO-COOP" u stečaju iz Novog Sada,
ul. Futoški put br.24 a
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine
javnim nadmetanjem
-treći put-
 
Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika:
 
ZALIHE:  Gotovi proizvodi, sirovine, poluproizvodi, rezervni delovi i alat, pomoćni alat, sve prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji.
 
Početna cena: 1.015.872,00 din.                                        Depozit: 1.015.872,00 din.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od i 10.000,00 dinaraplus PDV.  Profaktura se može preuzeti na adresi stečajnog dužnika, svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika na na broj telefona 063/ 546 - 833;
 
2.      uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj: 330-15006230-69 kod «Credit Agricole» a.d. Novi Sad,  ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 25.01.2013. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, kancelarija broj 610, najkasnije do 25.01.2013. godine do 16.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 01.03.2013.godine U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
 
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
Преузмите оглас у целости
Архива

Предузеће за производњу, трговину и услуге AGRARCOOP А.Д.

Локација:

Краљево

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива