DP"VOĆE-SUBOTICA" , u stečaju oglašava izdavanje u zakup poslovnog prostora u Beogradu, ulica Solunska br. 25

25. окт. 2012.

Agencija za privatizaciju RS kao stečajni upravnik stečajnog dužnika DP“VOĆE-SUBOTICA“  u stečaju iz Subotice, ulica Beogradski put broj 193

 

OGLAŠAVA 

Izdavanje u zakup poslovnog prostora   u Beogradu, ulica Solunska br. 25, površine 91,27 m2,  na prizemlju u višespratnom stambenom objektu izgrađenom na parceli br. 280 KO Stari Grad,. Navedeni poslovni prostor  se nalazi u posedu DP“VOĆE-SUBOTICA“ u stečaju, Subotica.


Zakup se ugovara na period od 01. decembra 2012.godine  do 31. decembra 2013 . godine (sa mogućnošću produžetka) ali najduže do unovčenja imovine stečajnog dužnika koja je predmet zakupa, odnosno prodaje imovine koja je predmet zakupa.

Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja preuzete imovine, troškove struje, vode, telefona, odnosno svih komunalija prema obračunatoj mesečnoj potrošnji, troškove obezbeđenja i osiguranja imovine, kao i iznos poreskih obaveza koje se po osnovu zakupa imaju platiti nadležnim organima;

Proizvodno poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije;


Ponuda da bi bila uredna i potpuna treba da sadrži sledeće:

 

-       sve podatke o podnosiocu ponude (pun naziv, adresa, matični broj, telefon, br. tekućeg računa, delatnost);

-       delatnost koju podnosilac ponude želi da obavlja u prostoru koji je predmet zakupa;

-       ponuđenu mesečnu cenu zakupa poslovnog prostora.


Zakupac se obavezuje da uplati iznos u visini dvomesečne zakupnine u roku od 8 dana od dana proglašenja najpovoljnijeg ponuđača, na osnovu predračuna stečajnog dužnika, nakon čega će se pristupiti zaključivanju ugovora o zakupu;

Učesnici oglasa će biti obavešteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno o odluci zakupodavca da ne izabere ni jednog ponuđača u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.


Zatvorene ponude, sa naznakom „PONUDA ZA ZAKUP,  DP“VOĆE-SUBOTICA“ U STEČAJU, NE OTVARATI'', dostaviti najkasnije do 14.11.2012. godine do 12.00 časova, na adresu: Agencija za privatizaciju-Odeljenje za sprovođenje stečajnih postupaka, Regionalna kancelarija Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br 10, V sprat. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu na naznačenu adresu u navedenom roku.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 14.11.2012.. godine u 12.15 časova (15 minuta po isteku vremena za prikupljanje ponuda) na adresi: Agencija za privatizaciju-Odeljenje za sprovođenje stečajnih postupaka, Regionalna kancelarija Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br 10, V sprat, u prisustvu komisije za otvaranje ponuda i predstavnika svih ponuđača. Ako otvaranju ponuda prisustvuje ponuđač lično potrebno je da isti poseduje i pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice potrebno je da isto lice priloži original punomoćja (overenog pred sudom) za zastupanje na javnom otvaranju pismenih ponuda.


Sve informacije u vezi sa oglasom i obrascima za podnošenje ponude, mogu se dobiti od Poverenika Pavla Grosa  na telefon 063/528 361.

ДП ВОЋЕ-СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће ВОЋЕ-СУБОТИЦА за прераду и конзервисања воћа и поврћа, трговину на велико и мало и експорт-импорт - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива