Neuspešna prodaja "Panprojekt" u stečaju

01. окт. 2012.
Prodaja stečajnog dužnika Akcionarsko društvo za inženjering „Panprojekt“ Pančevo kao pravnog lica, u organizaciji Centra za stečaj Agencije za privatizaciju, proglašena jeneuspešnom.
 
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНПРОЈЕКТ, ПАНЧЕВО - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Панчево

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива