"IHTM"a.d. , u stečaju objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

19. сеп. 2012.
Na osnovu člana 27. stav 5 i člana 135. stav 2 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009), kao i poglavlja III i VIII Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika- Nacionalni standard broj 5, Agencija za privatizaciju- Centar za stečaj, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:  
"IHTM"a.d. Beograd u stečaju
OBJAVLjUJE
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
za
Vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica i procene vrednosti imovine stečajnog dužnika
 
Za potrebe utvrđivanja procenjene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:
·         procenu vrednosti imovine likvidacionom metodom
·         procenu vrednosti pravnog lica prema metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstveni standardima, kojima se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce.
 
Procenitelj će takođe :
·         izvršiti procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika pojedinačno,
·           utvrditi učešće  vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo, u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica (izraženo u procentima),
·           sastavitii dostavitipravno mišljenjeu vezi pravnog statusa imovine koja je predmet procene, na osnovu pribavljane dokumentacije, sve bliže opisano u nacrtu ugovora.
 
Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.
 
Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima na adresi: Dušan Dragojlović, ul. Brankova br. 28/4, 11000 Beograd, svakog radnog dana od 9 do 14 časova ili putem e-mail adrese: ddragojlovic32@gmail.comili na telefon063 364 887.
Ponude za vršenje usluga procene mogu se predati najkasnije do 25.09.2012. godine do 15:00 časova, na adresu: Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23, treći sprat.
Стечај

ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива