AD " AUTO-COOP" , u stečaju oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem - drugi put

04. сеп. 2012.
Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu, St.br. 87/2010 od 02.02.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika:
 
AD " AUTO-COOP" u stečaju iz Novog Sada,
ul. Futoški put br.24 a
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine
javnim nadmetanjem
drugi put
 
 
Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika:
 
ZALIHE:  Gotovi proizvodi, sirovine, poluproizvodi, rezervni delovi i alat, pomoćni alat, sve prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji.
 
Početna cena: 1.523.808,00 din.                                                     Depozit: 1.015.872,00 din.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od i 10.000,00 dinaraplus PDV.  Profaktura se može preuzeti na adresi stečajnog dužnika, svakog radnog dana do 28.09.2012. god. u periodu od 10:00 do 13:00 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika na na broj telefona 063/ 546 - 833;
 
2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj: 330-15006230-69 kod «Credit Agricole» a.d. Novi Sad,  ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 28.09.2012. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, kancelarija broj 610, najkasnije do 28.09.2012. godine do 16.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 05.11.2012 godine U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
 
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10:00 do 13:00 časova , a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (rok 28.09.2012.), uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika.
 
Nakon uplate depozita, a najkasnije do 28.09.2012.godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica)
 
Javno nadmetanje održaće se dana 05.10.2012. godine u 11:00 časova na sledećoj adresi: Novi Sad,  Futoški put 10, u prostorijama A.D «Jugodent», Novi Sad, Velika sala, 1sprat.
 
Registracija učesnika počinje u 09:00 časova,a završava se u 10:50 časova, na istoj adresi.
Преузмите оглас у целости
АУТО - КООП АД Нови Сад - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АУТО - КООП АД за производњу делова за возила, машине и уређаје, Нови Сад - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива