«USLUGA» AD , u stečaju objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene likvidacione vrednosti imovine i procene stečajnogdužnika kao pravnog lica

22. авг. 2012.
Na osnovu člana 27 stav 5 i člana 135 stav 2 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009), kao i poglavlja III i VIII Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika - Nacionalni standard broj 5, Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:  
«USLUGA» ADu stečaju iz Kruševca, ul.Čupićeva 17
OBJAVLjUJE   POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
za
Vršenje usluga procene likvidacione vrednosti imovine i procene stečajnog
dužnika kao pravnog lica
 
Za potrebe utvrđivanja procenjene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:
·         procenu vrednosti imovine likvidacionom metodom
·         procenu vrednosti pravnog lica prema metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstveni standardima, kojima se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce.
 
Procenitelj će takođe :
·         izvršiti procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika pojedinačno,
·         utvrditi učešće  vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo, u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica (izraženo u procentima).
 
Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.
 
Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima kod  poverenika stečajnog upravnika Petra Vulovića, uz najavu na tel. 064/15-70-212, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova, ili putem e-mail adrese pvulovic@gmail.com.
 
Ponude za vršenje usluga procene mogu se predati najkasnije 31.08.2012. godine do 16.00 časova, na adresu: Petar Vulović - poverenik stečajnog upravnika, ul. Jug Bogdanova br. 65/1, Kraljevo.
Стечај

Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге УСЛУГА

Локација:

Крушевац

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива