DP "POLjOPRIVREDA" , u stečaju oglašava prodaju dela nepokretne imovine javnim nadmetanjem

11. авг. 2012.
Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Leskovcu, St.br. 692/2010 od 06.10.2010.godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
DP "POLjOPRIVREDA" u stečaju iz Leskovca - Ančiki, ul. Tome Kostića br. 2
 
OGLAŠAVA
prodaju dela nepokretne imovine javnim nadmetanjem
 
 
Predmet prodaje
Početna cena (din.)
Depozit (din.)
 
 
Poljoprivredno zemljište upisano u List nepokretnosti br. 34 KO Petrovac, opština Leskovac,  ukupnepovršine  48 ha 17 a 68 m2 prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji, oblik svojine – društvena.
 
 
 
13.808.206,08
5.523.282,43
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
 
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi ul. Stojana Ljubića bb, Dom penzionera II/15 u Leskovcu, svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 13,00 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 07.09.2012. godine;
2.     uplate depozit sa pozivom na redni broj imovinske celine iz oglasa, na tekući račun stečajnog dužnika broj: 290-15499-12 kod UBB banke Leskovac  ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 07.09.2012. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 07.09.2012. godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme;
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 9 do 13 časova,  a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).
 
Nakon uplate depozita, a najkasnije do 07.09.2012 godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica)
 
Javno nadmetanje održaće se dana 14.09.2012. godine u 13:00 časova na sledećoj adresi: ul. Stojana Ljubića bb, Dom penzionera II/15 u Leskovcu.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну призводњу ПОЉОПРИВРЕДА са ПО - У СТЕЧАЈУ Лесковац,

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива