„UBLjANKA" AD , u stečaju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda

28. мај. 2012.
Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Valjevu St.br. 17/2009 od 6.7.2009. godine, zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Valjevu St.br. 17/2009 od 4.11.2009. godine i odluke Odbora poverilaca od 20.9.2011. godine, u skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 84/2004 i 85/05) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, broj 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika:
 
Privredno društvo za izradu konfekcije UBLjANKAAD u stečaju
 Ub, Ul. Školska br. 8-10
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika
metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika koja se prodaje kao jedinstvena prodajna celina, a koju čine:
-          građevinski objekti izgrađeni na k.p.br. 165 KO Ub, i to – upravna zgrada površine pod objektom od 189 m2 (objekat br. 1), proizvodna hala površine pod objektom od 1341 m2 (objekat br. 2), objekat tehničke pripreme, menze i magacina površine pod objektom od 520 m2 (objekat br. 3), prodavnica površine pod objektom od 19 m2 (objekat br. 4), portirnica površine pod objektom od  9 m2 (objekat br. 6) i dve garaže – prva površine pod objektom od 16 m2 (objekat br. 5) i druga površine pod objektom od 24 m2 (objekat br. 7), svi upisani u listu nepokretnosti br. 2696 KO Ub, kao svojina stečajnog dužnika, sa obimom udela 1/1. Svi objekti, osim objekta br. 2 koji je preuzet iz zemljišne knjige, izgrađeni su bez odobrenja za gradnju.
-          oprema koja se nalazi u napred navedenim objektima.
 
Zemljište na kome se nalaze označeni objekti je u svojini Republike Srbije i nije predmet prodaje.
 
Procenjena vrednost iznosi:58.482.051,00dinara.                   
Novčani iznos za učešće u postupku prodajeiznosi: 5.000.000,00dinara.
Преузмите оглас у целости
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО за израду конфекције УБЉАНКА АД, УБ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Уб

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива