DP "Krznara" u stečaju oglašava prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda

24. нов. 2011.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 1.Ст.бр. 970/2010 од 13.09.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
 
ДП "Крзнара"у стечају из Пирота, ул. Војводе Мишића бб
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
 
 
Предмет продаје (број и назив имовинске целине)
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
Покретна имовина, по спецификацији.
-       делови, пратећа опрема и прибор постројења за централно грејање,
-       преостала производна опрема, резервни делови, прибор и канцеларијски инвентар.
393.274,00
78.655,00
 
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КРЗНАРА ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња производа од крзна

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива