„PKB BIOPAK" A.D. u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

13. окт. 2011.
Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Beogradu St. br. 860/04 od 30.06.2008. godine, a u skladu sa članovima 109., 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/05) i na osnovu saglasnosti Odbora poverilaca od 15.12.2009. godine stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU ZAČINA,ADITIVA,CREVA I SIRILA I TRGOVINU NA VELIKO I MALO PKB BIOPAKA.D.BEOGRAD U STEČAJU
Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
OGLAŠAVA
prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica
javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje je stečajni dužnik kao pravno lice.
 
Najvažniju imovinu stečajnog dužnika čine:
 
    objekti na katastarskoj parceli 1461/1 KO Kovilovo, list nepokretnosti br. 112 KO Kovilovo (fabrika za preradu prirodnih i veštačkih creva, portirnica, magacin sa nadstrešnicom, zidani magacin sa žičanim magacinom,);
    objekat na katastarskoj parceli 1461/2 KO Kovilovo, list nepokretnosti br. 112 KO Kovilovo (radionica);
    objekat na katastarskoj parceli 1161 KO Kovilovo, list nepokretnosti br. 20 KO Kovilovo (mlečni restoran);
 
Napomena: Spisak celokupne imovine stečajnog dužnika, kao i status iste, detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji
 
Početna cena iznosi 93.130.485,00 dinara
Depozit za učešće u postupku prodaje iznosi37.252.194,00dinara
Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво за производњу зачина,адитива,црева и сирила и трговину на велико и мало ПКБ БИОПАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива