Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 23.05.2003. u Beogradu

17. апр. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Grafičko društveno preduzeće BEOŠTAMPA, BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće za izradu konfekcije UBLjANKA, UB
 3. Društveno preduzeće za promet i usluge BORAC-PROMET, KRUPANj
 4. Društveno trgovinsko preduzeće AZBUKOVICA, LjUBOVIJA
 5. Ugostiteljsko preduzeće RAZVITAK d.p. Lazarevac, LAZAREVAC
 6. Društveno preduzeće eksperimentalna fabrika za proizvodnje stočne hrane UNIP, VALjEVO
 7. Društveno preduzeće grafičko-izdavačke delatnosti NOVI DANI, BEOGRAD
 8. Preduzeće za ugostiteljstvo i trgovinu SAVA, ŠABAC
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju užarije UŽAR, BEOGRAD
 10. Trgovinsko proizvodno preduzeće CENTROISTOK DOO, BOR
 11. Društveno preduzeće za proizvodnju hleba i peciva i promet robe na veliko i malo TRGOPEK, PRIJEPOLjE
Преузмите
Архива

Графичко предузеће Беоштампа доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге припреме за штампу

ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРО-ГАЛАН АД РАШКА, ВЛАСОВО ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња радне одеће

Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ГРАНД ДОО КРУПАЊ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено трговинско предузеће АЗБУКОВИЦА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО РАЗВИТАК АД БЕОГРАД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Архива

ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ УНИП ДОО ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 60

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

КОМПАНИЈА НОВИ ДАНИ АД ЗА ГРАФИЧКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Остало штампање

Водопривредно друштво Сава, друштво са ограниченом одговорношћу Шабац

Локација:

Шабац

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТРОИСТОК АД, БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА ТРГОПЕК ПРИЈЕПОЉЕ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива