Izmena br. 1 Javnog poziva za kupovinu imovinske celine Batajnički drum br 5 ,Zemun iz sastava IKARBUS ad Beograd – Zemun

15. дец. 2010.

 Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu «Politika» dana 06.12.2010. godine (u daljem tekstu: «Javni poziv»),

 
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu «Agencija»)
objavljuje:
 
IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA
 
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU IMOVINSKE CELINE BATAJNIČKI DRUM BR. 5, ZEMUN IZ SASTAVA IKARBUS a.d. Beograd – Zemun – u restrukturiranju
 
 
1.Javni pozivzaučešćena javnom nadmetanju za kupovinu imovinske celine Batajnički drum br. 5, Zemun iz sastava Ikarbus a.d. Beograd – Zemun – u restrukturiranju, objavljen dana 06.12.2010. godine u dnevnom listu «Politika» menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.
 
2. Menja se šifra prodaje tako da sada glasi: «Šifra prodaje: R-040211-3409».
 
3. Menja se tačka 3. Javnog poziva tako da glasi:
 
«Naknada za Prodajnu dokumentaciju iznosi 3.000 EUR (slovima: trihiljade evra) ako je reč o stranom fizičkom ili pravnom licu, odnosno 3.000 EUR (slovima: trihiljade evra) u dinarskoj (RSD) protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, ako je reč o domaćem pravnom ili fizičkom licu.
 
Otkup prodajne dokumentacije je obavezan, a prilikom njenog preuzimanja potpisuje se Ugovor o čuvanju poverljivih podataka.
 
Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije koja se odnosi na Predmet prodaje najkasnije do 26.01.2011. godine.
 
Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 19.01.2011. godine.
 
Pisani zahtev za kupovinu prodajne dokumentacije dostavlja se redovnom poštom, predajom na pisarnicu Agencije za privatizaciju, elektronskom poštom ili faksom na adresu Agencije za privatizaciju navedenu u tački 9. Javnog poziva, sa jasnom naznakom:
 
«Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije - šifra prodaje R-040211-3409».
 
Nakon podnošenja dokaza o uplati, prodajna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za privatizaciju (7 sprat), Terazije 23, 11000 Beograd od 09:00 do 16:30 časova u periodu od 19.01.2011. godine do 26.01.2011. godine».
 
4. Menja se tačka 4. Javnog poziva tako da glasi:
 
«Učesnik u postupku je dužan da uplati Depozit u iznosu od 70.000,00EUR (slovima: sedamdesethiljada evra) ili da dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanjuna isti iznos, najkasnije do 27.01.2011.godine».
 
5. Menja se tačka 6. Javnog poziva tako da glasi:
 
«Posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i otkupa prodajne dokumentacije, i to u periodu od 19.01.2011. godine do 26.01.2011. godine, učesnik će moći da pregleda imovinu koja predstavlja predmet prodaje, održi sastanke sa odgovornim licima i pregleda finansijske, komercijalne i pravne podatke vezane za imovinu».
 
6. Menja se tačka 7. Javnog poziva tako da glasi:
 
«Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 27.01.2011. godine u 16:30 časova. Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:
 
 
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU R-040211
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
KANCELARIJA 415 IV SPRAT, TERAZIJE 23, 11000 BEOGRAD
 
Ukoliko na koverti stoji ime Predmeta prodaje ili puna šifra prodaje, prijava će biti odbačena. Prijava za učešće se popunjava na posebnom obrascu, koji je sastavni deo Prodajne dokumentacije i mora da sadrži podatke date u Uputstvu učesnicima, dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje depozita. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Komisija za sprovođenje prodaje najkasnije dva radna dana pre održavanja javnog nadmetanja obavestiće sve podnosioce prijava za učešće o odobravanju njihovih prijava».
 
         7. Menja se tačka 8. Javnog poziva tako da glasi:
 
«Javno nadmetanje će se održati dana 04.02.2011. godine, sa početkom u11:00časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na drugom spratu. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi dana 04.02.2011. godine od 10:00 do 10:50 časova.
 
Način sprovođenja javnog nadmetanja i zaključivanja Ugovora o kupoprodaji detaljno je objašnjen u Uputstvu učesnicima.
 
Svim učesnicima koji nisu proglašeni za kupca Depozit ili Garancija za učešće na javnom nadmetanju se vraća u roku utvrđenom u Uputstvu učesnicima.
 
Učesniku koji prvi bude dao najvišu ponudu i bude proglašen kupcem, deponovani iznos se uračunava u kupoprodajnu cenu, dok je razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene proglašeni kupac dužan da plati na račun Agencije za privatizaciju u skladu sa odredbama Ugovora o kupoprodaji. U slučaju odustajanja od potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, Depozit se zadržava, odnosno Agencija za privatizaciju ima pravo da naplati Garanciju učešće na javnom nadmetanju».
 
8. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
 
9. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku.
 
Agencija za privatizaciju
Centar za privatizaciju
Aleksandra Jezdović Ignjatović
Rukovodilac projekta
Terazije 23
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381-11- 30 20 855
Faks: +381-11-30 20 816
e-mail: ajezdovic@priv.rs
Société Générale Banka Srbija
Miloš Radivojević
Direktor korporativnih finansija
50a/b Zorana Đinđića,
11 070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 30 19 798
         +381 (0)63 35 47 19
Faks:+381 (0)11 31 32 885
e-mail: milos.radivojevic@socgen.com
Agencija za privatizaciju
Centar za privatizaciju
Miruna Šćekić
Saradnik
Terazije 23
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381-11- 30 20 883
Faks: +381-11-30 20 816
e-mail: mscekic@priv.rs
 
 
Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale učesnicima. 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива