Izmena objavljenog oglasa

18. мар. 2010.
U ovom listu je dana 06.03.2010. godine objavljen oglas za prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika AD "Lipa" u stečaju, iz Srpske Crnje, ul. Beogradska b.b., javnim nadmetanjem, u postupku koji se vodi pred Privrednim sudom u Zrenjaninu, St. br. 23/2010.

Ovim oglasom
VRŠI SE IZMENA OBJAVLjENOG OGLASA


u sledećim delovima:
• Ispravka se odnosi isključivo na imovinu pod rednim brojem 1 iz oglasa i to na deo tabele pod nazivom "Početna cena u dinarima" gde se briše "21.807.738,00" i sada stoji "23.407.090,00", kao i na deo tabele pod nazivom "Depozit u dinarima" gde se briše "8.723.095,00" i sada stoji "9.362,836,00".
• Ispravka se odnosi i na stav drugi oglasa "Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica" u tački 2 gde se posle reči "uplate depozit u iznosu od" briše "8.723.095 dinara" i sada stoji "9.362,836,00 dinara".
Ostali delovi oglasa objavljenog dana 06.03.2010. godine koji nisu promenjeni ovim oglasom u odnosu na imovinu pod rednim brojem 1 iz oglasa ostaju isti.
Oglas koji je objavljen dana 06.03.2010. godine ostaje isti u pogledu imovine pod rednim brojem 2 i 3 iz oglasa.


U Beogradu, dana 15.03.2010. godine
Стечај

АД за производњу грађевинске столарије ЛИПА, СРПСКА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива