Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 28.01.2003.

18. дец. 2002.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002),Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Novinsko-izdavačko akcionarsko društvo ZAŠTITA PRES, BEOGRAD
 2. Preduzeće za konsalting usluge KONSALTING BIRO akcionarsko društvo sa mešovitim kapitalom, BEOGRAD
 3. Tekstilno preduzeće TIZ sa p.o., BEOGRAD
 4. Društveno građevinsko preduzeće RADNIK, NOVA VAROŠ
 5. Akcionarsko društvo ŽITOPROMET, DRAGINjE
 6. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo i turizam BORIĆI, SJENICA
 7. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo, proizvodnju, turizam i trgovinu PUTNIK, MALI ZVORNIK
 8. Društveno trgovinsko preduzeće KRUPANj, KRUPANj
 9. Grafičko izdavačko i trgovinsko preduzeće METALOGRAF, TRSTENIK
 10. Industrija trikotaže, ARILjE
 11. Preduzeće za proizvodnju, preradu i promet sekundarnih sirovina INOS-ANGROSIROVINA, VALjEVO
 12. Društveno preduzeće za proizvodnju trikotaža BLAČANKA, BLACE
 13. Društveno trgovinsko preduzeće RAD PROMET, BEOGRAD
 14. Preduzeće za transportne usluge u drumskom saobr., proizv. i trgov. delatn. SPECIJALNI TRANSPORTI, BEOGRAD
Преузмите
Архива

Новинско-издавачко акционарско друштво ЗАШТИТА ПРЕС

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Архива

Предузеће за консалтинг услуге КОНСАЛТИНГ БИРО акционарско друштво са мешовитим капиталом

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

Текстилно предузеће ТИЗ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња тканина

Стечај

Грађевинско предузеће РАДНИК ДОО НОВА ВАРОШ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЖИТОПРОМЕТ/ ЕКОКОМ

Локација:

Драгиње

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БОРИЋИ

Локација:

Сјеница

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Друштвено предузеће за угоститељство, производњу, туризам и трговину ПУТНИК

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено трговинско предузеће КРУПАЊ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Индустрија трикотаже

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња рубља

Архива

Предузеће за производњу, прераду и промет секукндарних сировина ИНОС-АНГРОСИРОВИНА

Локација:

Ваљево

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу трикотажа БЛАЧАНКА

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће РАД ПРОМЕТ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама

Архива

Предузеће за транспортне услуге у друмском саобр., произв. и тргов. делатн. СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива