Saopštenje sa održane je prodaje imovine stečajnih dužnika, metodom Javnog nadmetanja

22. окт. 2007.
Dana 22.10.2007. godine, u organizaciji Centra za sprovođenje stečajnih postupaka Agencije za privatizaciju, održana je prodaja imovine stečajnih dužnika i stečajnih dužnika kao pravnih lica metodom Javnog nadmetanja:


 1. "CIGLANA" D.O.O. u stečaju iz Srbobrana – prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica;
 2. D.D. "BRODOGRADILIŠTE BRODOTEHNIKA" u stečaju iz Beograda, "BRODOTEHNIKA INŽENjERING" D.O.O. u stečaju iz Beograda i "BRODOTEHNIKA BRODOPLASTIKA" D.O.O. u stečaju iz Beograda – prodaja stečajnih dužnika kao pravnih lica;
 3. DP "CIBES" u stečaju iz Beograda – prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica;
 4. Imovina stečajnog dužnika "AGROSERVIS" A.D. u stečaju iz Kikinde;
 5. Imovine stečajnog dužnika DP "DIB-KNjAŽEVAC" u stečaju iz Knjaževca, celina 2;
 6. Imovine stečajnog dužnika DP "ELAN"u stečaju iz Čuruga;
 7. Imovine stečajnog dužnika ZZ "KIKINDA" u stečaju iz Kikinde, celine 1 i 4;
 8. Imovine stečajnog dužnika DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara, celine 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.3 i 2.4;


gde je prodata sledeća pokretna i nepokretna imovina :

 1. "CIGLANA" D.O.O. u stečaju iz Srbobrana
  Napomena: Pravno lice | Početna cena: 15.103.500,00 | Prodajna cena: 15.103.500,00
  Kupac: Dunav - Coop d.o.o. Subotica
 2. "BRODOGRADILIŠTE BRODOTEHNIKA" D.D. u stečaju iz Beograda, "BRODOTEHNIKA INŽENjERING" D.O.O. u stečaju iz Beograda i "BRODOTEHNIKA BRODOPLASTIKA" D.O.O. u stečaju iz Beograda
  Napomena: Pravno lice | Početna cena: 333.401.500,00 | Prodajna cena: 333.401.500,00
  Kupac: INTER EXPORT d.o.o. Beograd
 3. DP "CIBES" u stečaju iz Beograda
  Napomena: Pravno lice | Početna cena: 5.387.997,30 | Prodajna cena: 5.387.997,30
  Kupac: "Pesifit inženjering" doo Beograd
 4. "AGROSERVIS" A.D. u stečaju iz Kikinde
  Napomena: Imovina | Početna cena: 19.003.820,00 | Prodajna cena: 19.003.820,00
  Kupac: Jovan Bulatović
 5. DP "DIB-KNjAŽEVAC" u stečaju iz Knjaževca
  Napomena: Celina 2 | Početna cena: 389.040,00 | Prodajna cena: 389.040,00
  Kupac: Miroljub Ivković Knjaževac
 6. DP "ELAN"u stečaju iz Čuruga
  Napomena: Imovina | Početna cena: 11.331.632,00 | Prodajna cena: 17.500.000,00
  Kupac: "Solarov" SZR Titel
 7. ZZ "KIKINDA" u stečaju iz Kikinde
  Napomena: Celina 1 | Početna cena: 97.000.000,00 | Prodajna cena: 190.000.000,00
  Kupac: "Agroglobe" doo Novi Sad
 8. ZZ "KIKINDA" u stečaju iz Kikinde
  Napomena: Celina 4 | Početna cena: 1.130.000,00 | Prodajna cena: 1.130.000,00
  Kupac: Elixir Agrar a.d. Kinđa, Kikinda
 9. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.1 | Početna cena: 150.000,00 | Prodajna cena: 150.000,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo
 10. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.2 | Početna cena: 120.000,00 | Prodajna cena: 120.000,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo
 11. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.3 | Početna cena: 375.000,00 | Prodajna cena: 375.000,00
  Kupac: EXTRA AUTO D.O.O. Vrbas
 12. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.4 | Početna cena: 390.000,00 | Prodajna cena: 390.000,00
  Kupac: EXTRA AUTO D.O.O. Vrbas
 13. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.5 | Početna cena: 270.000,00 | Prodajna cena: 270.000,00
  Kupac: D.D. "NIKOLIĆ" D.O.O. Ćuprija
 14. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.6 | Početna cena: 275.000,00 | Prodajna cena: 275.000,00
  Kupac: Ristić Živan, Veliki Izvor
 15. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.7 | Početna cena: 175.000,00 | Prodajna cena: 175.000,00
  Kupac: Isailović Dragan, selo Gari, Kruševac
 16. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.8 | Početna cena: 185.000,00 | Prodajna cena: 185.000,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo
 17. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.9 | Početna cena: 275.000,00 | Prodajna cena: 275.000,00
  Kupac: EXTRA AUTO D.O.O. Vrbas
 18. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.10 | Početna cena: 410.000,00 | Prodajna cena: 410.000,00
  Kupac: EXTRA AUTO D.O.O. Vrbas
 19. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.13 | Početna cena: 20.000,00 | Prodajna cena: 20.000,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo
 20. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.14 | Početna cena: 40.000,00 | Prodajna cena: 40.000,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo
 21. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.1.15 | Početna cena: 27.500,00 | Prodajna cena: 27.500,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo
 22. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.3 | Početna cena: 69.271,50 | Prodajna cena: 69.271,50
  Kupac: D.D. "NIKOLIĆ" D.O.O. Ćuprija
 23. DP "KUČAJ TRANS" u stečaju iz Zaječara
  Napomena: Celina 2.4 | Početna cena: 12.800,00 | Prodajna cena: 12.800,00
  Kupac: "AUTOREMONT" D.O.O. Adrani, Kraljevo

Стечај

БРОДОГРАДИЛИШТЕ БРОДОТЕХНИКА у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња бродова и пловних објеката

Стечај

Бродотехника-бродопластика друштво са о.о. у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња бродова и пловних објеката

Стечај

Бродотехника-инжињеринг друштво са ограниченом одговорношћу са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

Друштвено предузеће за превоз робе у друмском саобраћају КУЧАЈ-ТРАНС ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ДП ЗА ПРОИЗВОДЊУ ,МОНТАЖУ И ПОПРАВКУ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ CIBES

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

Стечај

Рудник олова и цинка СУВА РУДА ДОО/ КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. РАШКА

Локација:

Рашка

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала

Стечај

Друштвено предузеће за дубинска истраживања, бушења и друга геолошка истраживања ДИБ-КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Стечај

Друштвено предузеће за производњу металне робе и трговину на мало ЕЛАН ЧУРУГ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чуруг

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Стечај

АД ЗА РЕМОНТ, СЕРВИС И ПРОМЕТ AГРОСЕРВИС KИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Стечај

ЗЗ КИКИНДА

Локација:

Кикинда

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Фабрика арматура ЗВЕЗДА друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Ковин

Делатност:

Поправка машина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива