Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 31.05.2007. u Beogradu

20. апр. 2007.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA

za sledeće preduzeća:
 1. Društveno građevinsko preduzeće KAZIMIR VELjKOVIĆ, KRAGUJEVAC
 2. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo i trgovinu JUGOPREVOZ-UGOPROMET, ČAČAK
 3. Akcionarsko društvo uslužni centar TERAZIJE, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće za proizvodnju pletenina i konfekcije ZATEKS, GADžIN HAN
 5. Društveno preduzeće mašinska radionica VINA, VINA
 6. Društveno preduzeće za vodoprivredu i niskogradnju VODOGRADNjA, VRANjE
 7. DP za proizvodnju i preradu mesa i za poljoprivrednu proizvodnju JUGOCOOP eksport - import, BUJANOVAC
 8. Društveno preduzeće za puteve KNjAŽEVAC, KNjAŽEVAC
 9. Proizvodno uslužno trgovinsko preduzeće 1. MAJ holding, ŽDEGLOVO
 10. Javno novinsko preduzeće REČ NARODA, POŽAREVAC
 11. Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost ŽELNID d.o.o., BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće za izradu ortopedskih pomagala RUDO, NIŠ
 13. Društveno preduzeće REMONT-PROMET, ŠABAC
 14. Društvo sa ograničenom odgovornošću VIKTORIJA, KRAGUJEVAC
 15. Društveno preduzeće ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTAVA SRBIJE, BEOGRAD
 16. Društveno preduzeće RIBARSKO GAZDINSTVO BEOGRAD, BEOGRAD

Преузмите
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ ЈУГОПРЕВОЗ-УГОПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Чачак

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД, ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

Привредно друштво за водопривреду и нискоградњу АДВодоградња

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

ДП ЈУГОКООП ЕКСПОРТ - ИМПОРТ / ДП JUGOCOOP БУЈАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA I ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, BUJANOVAC - U STEČAJU

Локација:

Бујановац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПЗП ВГ-4 АД, КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 1.МАЈ ЖДЕГЛОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ждеглово

Делатност:

Делатност холдинг компанија

НИПД РЕЧ НАРОДА АД
Акционарски фонд

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕЧ НАРОДА АД ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Делатности новинских агенција

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИЗДАВАЧКО-НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ ЖЕЛНИД АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУДО, НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу Сани-Ремонт, Шабац

Локација:

Шабац

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

ДОО ВИКТОРИЈА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО БЕОГРАД

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗАВОД ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТВА СРБИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива