Saopštenje sa Javnog nadmetanja za prodaju imovine stečajnih dužnika

31. јан. 2007.
Dana 31.01.2007. godine, u organizaciji Centra za stečaj Agencije za privatizaciju u prostorijama Agencije – Beograd, Terazije 23 održana je prodaja imovine stečajnih dužnika metodom Javnog nadmetanja na kojoj je prodata imovina sledećih preduzeća:

 1. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Imovina na K.P. 6215/2 K.O. Niš, Crveni Krst: Upravna zgrada (230,44m2); - Mašine, oprema, alat, inventar i trans. sredstva, Zalihe repromat., sirovina, građe, zaštitnih sredstava, potrošnog materijala i alata, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, po pop. listama.
  Početna cena (din): 2.613.703,00 | Prodajna cena (din): 2.900.000,00
  Kupac: "Granis Pro"doo, Niš
 2. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Građevinski objekat koji se nalazi na K.P. 6215/2 K.O. Niš, Crveni Krst: - Portirnica (22m2)
  Početna cena (din): 102.300,00 | Prodajna cena (din): 132.000,00
  Kupac: "Granis Pro"doo, Niš
 3. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Građevinski objekat koji se nalazi na K.P. 6209/2 K.O. Niš, Crveni Krst: - Skladište materijala (620m2)
  Početna cena (din): 1.201.870,00 | Prodajna cena (din): 8.700.000,00
  Kupac: "Granis Pro"doo, Niš
 4. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Građevinski objekat koji se nalazi na K.P. 6209/2 K.O. Niš, Crveni Krst: - Prodajno-skladišni magacin (630m2)
  Početna cena (din): 1.083.600,00 | Prodajna cena (din): 6.900.000,00
  Kupac: "Niš inženjerin"Niš
 5. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Građevinski objekat koji se nalazi na K.P. 6209/2 K.O. Niš, Crveni Krst: - Magacin-nadstrešnica (435m2)
  Početna cena (din): 561.150,00 | Prodajna cena (din): 3.260.000,00
  Kupac: "Granis Pro"doo, Niš
 6. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Građevinski objekat koji se nalazi na K.P. 6215/2 K.O. Niš, Crveni Krst: - Sušara (120m2)
  Početna cena (din): 154.800,00 | Prodajna cena (din): 180.000,00
  Kupac: "Granis Pro"doo, Niš
 7. Preduzeće: DP "Inis" Niš
  Imovina: Građevinski objekat koji se nalazi na K.P. 6215/2 K.O. Niš, Crveni Krst: - Kotlarnica (127m2)
  Početna cena (din): 218.440,00 | Prodajna cena (din): 260.000,00
  Kupac: "Granis Pro"doo, Niš
 8. Preduzeće: DP "Lužnica" Babušnica
  Imovina: Imovina na KP 821 i 889/3 K.O. Babušnica 1. Građevinski objekti na KP 821i 889/3 K.O. Babušnica: Bunar Plastike, Proizvodna hala Plastike(1.091,5 m2), Kotlarnica (56 m2), Magacin sirćeta (316 m2), Rezervoar za vodu, Magacin gotovih proizvoda i sirovina(860 m2), Hala ambalaže sa garažom(801m2), Parovod, Nadstrešnica za cisternu monomera, Kondenzat pare, Portirnica(25m2), Štamparija i restoran (374 m2),Kompresorska stanica(59,50m2), Magacin za folije i kese(182m2), Hala Metakrilata(838m2), Bunar sirćetane , Sirćetana(221m2), Nadstrešnica Sanitarni čvor(51m2), Upravna zgrada (208 m2), Zgrada računovodstva(85,50m2), Magacin lako zapaljivih materijala(232 m2), Prodavnica 1(39m2), Prodavnica 2(39m2) i Objekat na kat.parceli 889/3 K.O. Babušnica. 2. Oprema, inventar, sirovine i gotovi proizvodi, po specifikaciji.
  Početna cena (din): 10.518.000,00 | Prodajna cena (din): 16.700.000,00
  Kupac: Master Stil Profails, AD, Bugarska
 9. Preduzeće: DP "Lužnica" Babušnica
  Imovina: Imovina KP 117/1 K.O. Draginac 1. Građevinski objekti na KP 117/1 K.O. Draginac: Hala Tkačnica (2.094 m2), Portirnica(10m2), Hala Poliestera(1.715m2), Restoran, sanitarni čvor i kotlarnica (207m2), Prodavnica 3(140m2) i Kanc. (7m2) ; 2. Zemljište od 2.14.91ha na KP 117/1 K.O. Draginac, List nepokretnosti Br.311 K.O. Draginac. 3. Oprema, inventar, sirovine i gotovi proizvodi po specifikaciji.
  Početna cena (din): 12.478.113,00 | Prodajna cena (din): 12.478.113,00
  Kupac: Master Stil Profails, AD, Bugarska
 10. Preduzeće: DP "Mip-merila" Ćuprija
  Imovina: Imovina na K.P. br. 4705/3 i 4705/8, K.O. Ćuprija. Građevinski objekti na KP br. 4705/3 i 4705/8, K.O. Ćuprija Grad: Upravna zgrada (161,50 m2), Proizvodna hala (750 m2), Limena garaža (18 m2), Ograda, Ulazna kapija, Radionica i magacin (76,61 m2) i Nadstrešnica (131,6 m2); 2. Oprema, inventar, alat, materijal, rezervni delovi i gotovi proizvodi po specifikaciji
  Početna cena (din): 5.194.890,00 | Prodajna cena (din): 5.194.890,00
  Kupac: "Mip Timo", Ćuprija
 11. Preduzeće: "Prokupljeprojekt" Prokuplje
  Imovina: Poslovni prostor-lokal u izgradnji broj 75 (51,35 m2), TPC SOKOLANA na KP br. 2879 KO Prokuplje Grad ul. Nikodija Stojanovića Tatka u Prokuplju
  Početna cena (din): 1.218.000,00 | Prodajna cena (din): 1.218.000,00
  Kupac: Agencija za knjigovodstvene usluge "Nikoloć"
 12. Preduzeće: DP "Vesna" Bela Palanka
  Imovina: Gotovi proizvodi-dečja obuća, po specifikaciji
  Početna cena (din): 1.000.000,00 | Prodajna cena (din): 1.000.000,00
  Kupac: BM KOMERC , doo Kosovska Mitrovica
 13. Preduzeće: DP "Vesna" Bela Palanka
  Imovina: Vozila stečajnog dužnika 1. Teretna vozila: Kamion "Zastava" 650 BDF (1983. god.), Kamion "Zastava" 650 BDE (1982. god.), Kamion Zastava" 83.10 DF/3 (1987. god.), Kamion "Zastava" ZETA 50.9- DF/2 (1991. god.) 2. Putnička vozila: IMV Renault 21TL1.48 DO 3(1988.god.), "Zastava" 750 (1985.god.), Vartburg
  Početna cena (din): 250.000,00 | Prodajna cena (din): 250.000,00
  Kupac: Milijić Miodrag
 14. Preduzeće: GIP "Tehnorad" Rača
  Imovina: Građevinski objekti (objekti ciglane) -Upravna zgrada (256m2); -Proizvodna hala (3.038m2); -Nadstrešnica za bager (1.533m2); -Nadstrešnica za gotove proizvode (366m2); -Portirnica (38m2); -Pomoćni objekat (38m2); Oprema, inventar i alat po specifikaciji Građevinsko zemljište ukupne površine 3ha 44a 50m2
  Početna cena (din): 20.000.000,00 | Prodajna cena (din): 20.000.000,00
  Kupac: "Mašinac"doo, Kraljevo
 15. Preduzeće: DP Štamparija "Rudar" Majdapek
  Imovina: Objekat štamparije u ind. zona, priv. izgrađeni drveni, montažni objekat ukupne površine 269m² i kontejner pripreme štampe od 34m², sa opremom i mašinama, kancelarijskim nameštajem i inventarom prema prodajnoj dokumentaciji i građevinsko zemljište površine 88ari i 25m² ,upisano u list nep- broj 166 K.O. Majdanpek 01. Dve montažne od profilisanog pocinkovanog lima, pojedinačne površine od 17,50m². Poslovne prostorije u ulici Svetog Save 52/XII, dve zasebne prostorije ukupne površine od 20m², sa opremom, kancelarijskim nameštajem i inventarom prema prodajnoj dokumentaciji
  Početna cena (din): 1.200.000,00 | Prodajna cena (din): 1.200.000,00
  Kupac: "NOVA Zadruga"doo, Osanica
 16. Preduzeće: "SLOGA"a.d, Beograd
  Imovina: Kiosk u Lazarevcu, ul. Karađorđeva br. 43, površine 30 m2.
  Početna cena (din): 264.000,00 | Prodajna cena (din): 264.000,00
  Kupac: Slobodan Vasiljević
 17. Preduzeće: DP "MEP" Nova Varoš
  Imovina: Zemljište sa platoom podnog skladišta
  Početna cena (din): 2.069.790,00 | Prodajna cena (din): 2.069.790,00
  Kupac: SZTR"Panonija",Kokin Brod
 18. Preduzeće: DP "INOVA" Nova Varoš, Kokin Brod
  Imovina: Garaža br. 9
  Početna cena (din): 444.400,00 | Prodajna cena (din): 444.400,00
  Kupac: Dragan Divac
 19. Preduzeće: "Ineks –Napredak" DP, Nova Varoš
  Imovina: Prod.br.18 Budućnost
  Početna cena (din): 286.922,08 | Prodajna cena (din): 330.000,00
  Kupac: "Voćar Lutka",d.o.o Prijepolje
 20. Preduzeće: "Ineks –Napredak" DP, Nova Varoš
  Imovina: Prod.br.24 Usluga
  Početna cena (din): 139.519,69 | Prodajna cena (din): 139.519,69
  Kupac: "Profesional Kopunović" d.o.o.
 21. Preduzeće: DP "OBNOVA" Bački Petrovac
  Imovina: Zemljište u društvenoj svojini parcela 6916/2, površine 83 a 51 m2; parcela 6917/1, površine 39 a 74 m2; parcela 6917/2, površine 39 a 42 m2; parcela 6917/3, površine 38 a 74 m2 i parcela 6917/4, površine 38 a 05 m2, upisane u zk.ul.br. 9248 i 4285 KO Bački Petrovac. Kancelarijska oprema i sitan inventar prema popisnoj listi. Nepokretnosti -magacin i proizvodna hala sa kancelarijama, površine 821 m2, radionica, površine 72 m2, radionica površine 43 m2, sušara, površine 58 m2. Objekti se nalaze na parceli br. 6917/3, koja je upisana u zk.ul. br. 9248 KO Bački Petrovac; - pomoćni objekat – nadkrivena površina 24 m2 - pomoćni objekat – nadkrivena površina 191 m2 - pomoćni objekat – nadkrivena površina 71 m2 - prizemni poslovni objekat (farbara, kuhinja, sanitarni čvor), površine 162 m2 - pomoćni objekat – nadkrivena površina 226 m2, Objekti se nalaze na parceli br. 6917/2, koja je upisana u zk.ul. br. 9248 KO Bački Petrovac; - poslovni objekat magacina i ostava, površine 476 m2, koji se nalazi na parcelama 6917/1 i 6916/2, upisanim u zk.ul. br. 9248 KO Bački Petrovac. Oprema stona glodalica – 2 kom, viševretenska bušilica – 1 kom, tračna testera – 1 kom, tračna brusilica – 1 kom, ravnilica – 1 kom. i ostalo prema popisnoj listi-
  Početna cena (din): 14.808.861,00 | Prodajna cena (din): 23.000.000,00
  Kupac: "Lampone" Sremski Karlovci
 22. Preduzeće: Fabrika šešira"BEGEJ"a.d. Zrenjanin
  Imovina: Prodavnica površine 35 m2 u Kruševcu, sa pripadajućom opremom.
  Početna cena (din): 3.080.000,00 | Prodajna cena (din): 3.120.000,00
  Kupac: Konfekcija"Elipsa", Kraljevo
 23. Preduzeće: Fabrika šešira"BEGEJ"a.d. Zrenjanin
  Imovina: Prodavnica površine 78,90 m2 u Zenici, ul. Bulevar Kulina Bana sa pripadajućom opremom.
  Početna cena (din): 4.424.000,00 | Prodajna cena (din): 4.424.000,00
  Kupac: Zoran Stapić
 24. Preduzeće: "Elektron" a.d. Kikinda
  Imovina: Građevinski objekti u Kikindi, u ul. Zmaj Jovina br 5. i Miloša Ostojina br. 12, upisani u list nepokretnosti broj: 3338 KO Kikinda, koju čine: 1.Upravna zgrada, površine 256m2 , 2.Restoran, površine 183m2 3.Portirnica, površine20m2, 4.Radionica, površine 637m2 5.Proizvodno tehnički pogon površine 228m2 6.Bravarska hala površine 744m2 7.Krojačnica površine 201 m2 8.Pomoćna zgrada površine 104m2 9.Stambena zgrada – 125m2 10.Montažni magacin površine 55 m2 ,sa proizvodnom i kancelarijskom opremom, i sa zalihama materijala i rezervnim delovima.
  Početna cena (din): 15.000.000,00 | Prodajna cena (din): 40.000.000,00
  Kupac: "TUŠ",doo, Beograd
 25. Preduzeće: DP "PANONIJA FILM " Kikinda
  Imovina: Bioskopska zgrada,i to: 1) prizemni deo (glavni uzlaz u dva nivoa, biletarnica, velika i mala dvorana, sanitarni čvor) ukupne površine 517,82m2 2) spratni deo (balkon, stepenište sa hodnikom, tri kancelarije i prostorija za kinoprojektor sa magacinom) ukupne površine 152,42m2 i 3) pomoćne prostorije (dva veća magacina, dva manja magacina i mašinsko odeljenje) ukupne površine 78,84m2 sa pripadajućom opremom, upisani u List nepokretnosti 3341 KO Kikinda na kp 4641 Putničko vozilo Pežo 106 1.1 godina proizvodnje 2002
  Početna cena (din): 7.470.000,00 | Prodajna cena (din): 7.470.000,00
  Kupac: Ivanišević Milenko
 26. Preduzeće: "ŠPEDICIJA"d.p.Kikinda
  Imovina: Pokretna imovina- Autobusi TAM 190A 110 2 komada,god.pr. 1991.
  Početna cena (din): 116.640,00 | Prodajna cena (din): 116.640,00
  Kupac: TKAUR"Auto remont", Kraljevo
 27. Preduzeće: "ŠPEDICIJA"d.p.Kikinda
  Imovina: Pokretna imovina - mini autobusi sa 17 sedišta TAM 75 A6 (neispitani) 2 komada god.proizvodnje 1983 i 1981 -2 komada.
  Početna cena (din): 69.00,00 | Prodajna cena (din): 72.000,00
  Kupac: Trifunjagić Milan
 28. Preduzeće: "ŠPEDICIJA"d.p.Kikinda
  Imovina: Autobus TAM 190-110 god. proiz. 1989-neispitan Autobus TAM 75-A-6 god. proizv. 1984-neispitan
  Početna cena (din): 88.130,00 | Prodajna cena (din): 91.000,00
  Kupac: Gajić Petar
 29. Preduzeće: "ŠPEDICIJA"d.p.Kikinda
  Imovina: EKONOMIJA IĐOŠ ZKUL 19 - K.P. 2901, K.O. Iđoš,površine 4ha 37a 76m2 - magacin 528m2 - mešaona stočne hrane 1370m2 - radionica 240m2 - kancelarije 120m2 - štala 1000m2 - prasilište 300m2
  Početna cena (din): 6.120.000,00 | Prodajna cena (din): 6.120.000,00
  Kupac: SZR"Mokrin Mlek",Mokrin
 30. Preduzeće: "ŠPEDICIJA"d.p.Kikinda
  Imovina: Poljoprivredno zemljište K.P. 17279/5,K.P. 17279/6,posedovni list 3603,ZKUL 6486, K.O. Mokrin, površ. 14ha 37a 23m2
  Početna cena (din): 934.500,00 | Prodajna cena (din): 934.500,00
  Kupac: Plavšić Božidar
 31. Preduzeće: "ŠPEDICIJA"d.p.Kikinda
  Imovina: Poljoprivredno zemljište K.P. 15998, posedovni list 3603, 3kul 6243, K.O. Mokrin, površina 2ha 88a 36m2
  Početna cena (din): 99.900,00 | Prodajna cena (din): 99.900,00
  Kupac: Ivanišević Milenko
 32. Preduzeće: D.P. "POLET" Beograd
  Imovina: Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica
  Početna cena (din): 1.140.938,00 | Prodajna cena (din): 1.140.938,00
  Kupac: "NS AUTO TIM"doo, Novi Sad
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ЕЛЕКТРОН АД КИКИНДА, ЗМАЈ ЈОВИНА 5 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

ОБНОВА ДП ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачки Петровац

Делатност:

Производња дрвне амбалаже

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛУЖНИЦА ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА БАБУШНИЦА, ЖИВОЈИНА НИКОЛИЋА БРКЕ 43 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бабушница

Делатност:

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕХНОРАД ДОО, КРАЉЕВО

Локација:

Рача

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА ПАНОНИЈА-ФИЛМ КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Делатност приказивања кинематографских дела

Стечај

ФАБРИКА МЕРНИХ УРЕЂАЈА И ВАГА МИП-МЕРИЛА ДОО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ СА ПО ЋУПРИЈА, БРАЋЕ НЕШИЋ 55/А - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Производња осталих металних производа

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА И СТОЛАРИЈЕ ИНИС НИШ, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 30 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШТАМПАРИЈА РУДАР МАЈДАНПЕК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Остало штампање

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДЕКОРАТИВНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ПОЛЕТ ДОО НОВИ САД

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖИЊЕРИНГ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ПРОКУПЉЕПРОЈЕКТ ПРОКУПЉЕ, 21. СРПСКЕ ДИВИЗИЈЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЧЈЕ ОБУЋЕ ВЕСНА БЕЛА ПАЛАНКА, ОБИЛИЋЕВА 1 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Производња обуће

Стечај

СЛОГА АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ СА ПО БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА 4А - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ТРАНСПОРТ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈА КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Стечај

DRUŠTVENO PREDUZEĆE INEX-NAPREDAK PO, NOVA VAROŠ - U STEČAJU

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА ИНОВА СА ПО, НОВА ВАРОШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Производња осталог намештаја

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕП ЗА ИЗРАДУ И ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ОД МЕТАЛА, ЕЛЕКТРОНИКЕ И ПЛАСТИКЕ СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ВАРОШ, КОКИН БРОД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива