Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 08.06.2006. u Beograd

05. мај. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće INSA - Industrija satova, sa p.o., BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju i obradu duvana i lekovitog bilja BAJINOVAC, BAJINA BAŠTA
 3. Društveno preduzeće fabrika signalnih uređaja FSU, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće za dubinska istraživanja, bušenja i druga geološka istraživanja DIB-KNjAŽEVAC, KNjAŽEVAC
 5. Akcionarsko društvo NAPREDAK za promet robe, KOVIN
 6. Montersko-instalatersko i metaloprerađivačko preduzeće ZMAJ, SMEDEREVO
 7. Društveno preduzeće za prevoz robe u drumskom saobraćaju KUČAJ-TRANS, ZAJEČAR
 8. Društveno preduzeće za transport, unutrašnju i spoljnu trgovinu DUNAV, LEŠTANE
 9. Akcionarsko društvo izdavačko preduzeće VUK KARADžIĆ, PARAĆIN
 10. Društveno preduzeće BETONjERKA, ČAČAK
 11. Društveno preduzeće za proizvodnju opreme LEMIND-TEHNOMAŠINA, LESKOVAC
 12. IKP INICIJAL, BEOGRAD
Преузмите
Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИНСА - Индустрија сатова, са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу и обраду дувана и лековитог биља БАЈИНОВАЦ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња дуванских производа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће фабрика сигналних уређаја ФСУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Стечај

Друштвено предузеће за дубинска истраживања, бушења и друга геолошка истраживања ДИБ-КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Стечај

Акционарско друштво НАПРЕДАК за промет робе КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковин

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

Монтерско-инсталатерско и металопрерађивачко предузеће ЗМАЈ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

Друштвено предузеће за превоз робе у друмском саобраћају КУЧАЈ-ТРАНС ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Друштвено предузеће за транспорт, унутрашњу и спољну трговину ДУНАВ СА ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лештане

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Акционарско друштво издавачко предузеће ВУК КАРАЏИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Остала издавачка делатност

Архива

Друштвено предузеће БЕТОЊЕРКА

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Друштвено предузеће за производњу опреме ЛЕМИНД-ТЕХНОМАШИНА

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

Архива

ИКП ИНИЦИЈАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива