Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 26.04.2006. u Novom Sadu

20. мар. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
  1. Akcionarsko društvo za proizvodnju mlinskih, pekarskih i kolačarskih proizvoda, trgovinu i usluge ŽITOPRODUKT akcionarsko društvo, ZRENjANIN
  2. Akcionarsko društvo VIG - VODOVOD I GREJANjE AGROVOJVODINA, NOVI SAD
  3. Društveno preduzeće za remont, servis i promet AGROSERVIS, KIKINDA
  4. BIRO PLUS AD za projektovanje, konsalting i inženjering, VRŠAC
  5. SIROVINABANAT društveno preduzeće za promet, preradu i doradu industrijskih otpadaka, ZRENjANIN
  6. Deoničarsko društvo za konsalting, projektovanje i inženjering KONSTRUKTOR sa p.o., NOVI SAD
  7. Ugostiteljsko trgovinsko društvo AVALA AD, KIKINDA
  8. Trgovinsko transportno preduzeće TRANSPORT, SUBOTICA
  9. Akcionarsko društvo VOJVODINA PROMET, VRBAS


Преузмите
Стечај

ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВИГ-ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ АГРОВОЈВОДИНА ЗА УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали завршни радови

Стечај

АД ЗА РЕМОНТ, СЕРВИС И ПРОМЕТ АГРОСЕРВИС КИКИНДА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 83/А - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

БИРО ПЛУС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ, ВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Архитектонска делатност

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА СИРОВИНАБАНАТ ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА ББ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ КОНСТРУКТОР А.Д. НОВИ САД - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО АВАЛА ДОО, КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

Архива

ПАНОНПОРТ ДОО СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

ВОЈВОДИНАПРОМЕТ ДОО ВРБАС

Локација:

Врбас

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива