Obaveštenje za 127. javnu aukciju koja će se održati 21.10.2004. godine u Beogradu

20. окт. 2004.
U četvrtak, 21.10.2004. godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju na adresi: Terazije 23, drugi sprat, Velika sala održaće se 127-a Javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:
 1. GP RAD, Vrnjačka Banja
 2. AD TIMOK, Negotin
 3. DP TEHNOKOOP, Beograd
 4. DP PALILULA, Beograd
 5. DP CENTROSREM-PROMET, Stara Pazova
 6. DP ARUS, Beograd
 7. AD ZORKA-ZAŠTITA BILjA, Šabac
 8. DOO ELID, Donji Dušnik
 9. DP ČAČAK, Čačak
 10. DP SAVREMENI DOM, Kruševac
 11. DP JUGOPREVOZ-UGOPROMET, Čačak
 12. DP BEOTRANS, Beograd
 13. DP VELKO, Petrovac
 14. DP LIVAC, Ražanj
 15. DP VRONSKI, Ražanj

Грађевинско предузеће РАД

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Акционарско друштво за производњу грађевинског материјала ТИМОК

Локација:

Неготин

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Стечај

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину, посредовање и услуге ТЕХНОКООП

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Стечај

Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге ПАЛИЛУЛА БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих предмета

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за трговину прехрамбеном робомЦЕНТРОСРЕМ-ПРОМЕТ

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Друштвено предузеће АРУС за пројектовање, инжењеринг, трговину и услуге

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност агенција за некретнине

ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

A D ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

Архива

Електроиндустрија ЕЛИД ДОО Доњи Душник

Локација:

Доњи Душник

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Акционарски фонд

Друштвено предузеће фабрика опруга ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Стечај

ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВРЕМЕНИ ДОМ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Архива

Друштвено предузеће за угоститељство и трговину ЈУГОПРЕВОЗ-УГОПРОМЕТ

Локација:

Чачак

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за транспортне услуге БЕОТРАНС

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

Акционарско друштво ВЕЛКО ВЕЛИКО ЛАОЛЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петровац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Архива

Друштвено предузеће промета и прераде секундарних сировина ЛИВАЦ са п.о.

Локација:

Ражањ

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

Модна конфекција ВРОНСКИ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива