Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 05.07.2004. u Novom Sadu

11. јун. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. D.P. DIANA Fabrika obuće, SREMSKA MITROVICA
 2. Društveno poljoprivredno preduzeće SLOGA, PERLEZ
 3. Akcionarsko društvo ELPO-ELEKTROPORCELAN, NOVI SAD
 4. Akcionarsko društvo HEMIJSKA INDUSTRIJA, NOVI SAD
 5. Društveno preduzeće konfekcije KLUZ-SREM, RUMA
 6. Društveno preduzeće za izradu kožne i krznene konfekcije JEDINSTVO, SENTA
 7. 5.OKTOBAR društveno preduzeće, SRPSKA CRNjA
 8. Akcionarsko društvo METEOR trgovina na veliko i malo, SUBOTICA
 9. Društveno preduzeće mlin KANjIŽA sa p.o., KANjIŽA
 10. Štamparija i knjigoveznica BORAC, KULA
 11. RASVETA izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekata, signalizacione i komunalne opreme, doo, SUBOTICA
 12. Društveno preduzeće konfekcije KLUZ-TISA, NOVI BEČEJ
 13. Društveno preduzeće konfekcije KLUZ- PLITVICE, VRŠAC
 14. Društveno preduzeće GRANIČAR za poljoprivrednu proizvodnju, ĐALA
 15. Građevinsko društveno preduzeće NAPREDAK, VRBAS
 16. Preduzeće za proizvodnju i usluge INTERPAK doo, RUMA
Преузмите
Стечај

РОЛОПЛАСТ-МОШИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Производња предмета од пластике за грађевинарство

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ СЛОГА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

Локација:

Банатски Карловац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

АД ХИНС, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ДОО ХИНС ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

КЛУЗ-СРЕМ АД РУМА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

КОНФЕКЦИЈА КЛУЗ-СРЕМ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЈЕДИНСТВО СЕНТА-У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сента

Делатност:

Производња кожне одеће

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 5. ОКТОБАР СРПСКА ЦРЊА

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕТЕОР ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Суботица

Делатност:

Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће млин КАЊИЖА са п.о.

Локација:

Кањижа

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА И КЊИГОВЕЗНИЦА БОРАЦ Х-Х, КУЛА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Кула

Делатност:

Остало штампање

Архива

РАСВЕТА ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА, СИГНАЛИЗАЦИОНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ ДОО, СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

АД КОНФЕКЦИЈЕ КЛУЗ-ТИСА, НОВИ БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Бечеј

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОНФЕКЦИЈЕ КЛУЗ-ПЛИТВИЦЕ ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

ГРАНИЧАР АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЂАЛА, СВЕТОГ САВЕ 90

Локација:

Ђала

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАПРЕДАК ВРБАС, БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА 94 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ИНТЕРПАК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА, ИНДУСТРИЈСКА ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Књиговезачке и сродне услуге

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива