Saopštenje sa 113 javne aukcije održane 15.04.2004. godine u Beogradu

15. апр. 2004.
Dana 15.04.2004. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 113. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:
 1. AD FABRIKA ŠEĆERA, Kovin
  Početna cena: 20.698.000 | Prodajna cena: 20.698.000 drugo nadmetanje
  Kupac: "Šećer + DOO"
 2. AD ŠEĆERANA, Sremska Mitrovica
  Početna cena: 22.460.000 | Prodajna cena: 22.460.000 drugo nadmetanje
  Kupac: "Šećer + DOO"
 3. DP VOĆAR, Kruševac
  Početna cena: 2.062.000 | Prodajna cena: 2.062.000
  Kupac: Ranko Mimović
 4. DP MIP-RŠV, Ćuprija
  Početna cena: 5.291.000 | Prodajna cena: 64.000.000
  Kupac: Dragan Dimitrijević konzorcijum
 5. DOO SPIK, Beograd
  Početna cena: 663.000 | Prodajna cena: 5.100.000
  Kupac: Milan Kostić
 6. DP JUGOMETAL, Beograd
  Početna cena: 25.956.000 | Prodajna cena: 30.000.000 drugo nadmetanje
  Kupac: Mirko Rašić konzorcijum
 7. DP VISITOR, Vrčin
  Početna cena: 31.000 | Prodajna cena: 2.200.000
  Kupac: "Teosalati"
 8. DP HIV, Vranje
  Početna cena: 22.193.000 | Prodajna cena: 23.000.000 drugo nadmetanje
  Kupac: "Kenda Farben S.P.A." konzorcijum
 9. DP IGMA, Požarevac
  Početna cena: 4.605.000 | Prodajna cena: 4.605.000 drugo nadmetanje
  Kupac: Nebojša Anđelković
 10. GIP HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNjA, Beograd
  Početna cena: 60.965.000 | Prodajna cena: 82.000.000 drugo nadmetanje
  Kupac: Mirko Rašić
 11. DP PKB-RIBARSTVO, Opovo
  Početna cena: 6.444.000 | Prodajna cena: 6.444.000
  Kupac: Dragan Golijan konzorcijum
 12. DP EI-FERITI, Beograd
  Početna cena: 10.550.000 | ODLOŽENA
 13. AD VOĆAR-PALANKA, Smederevska Palanka
  Početna cena: 4.918.000 | NEUSPEŠNA
 14. DP VUČJE, Vučje
  Početna cena: 26.278.000 | NEUSPEŠNA
 15. DP NAŠ DOM, Prokuplje
  Početna cena: 4.429.000 | NEUSPEŠNA
 16. DP INOS DELIGRAD, Aleksinac
  Početna cena: 2.861.000 | NEUSPEŠNA
 17. DP VLASINATOURS, Surdulica
  Početna cena: 1.293.000 | NEUSPEŠNA
 18. DP INSA, Beograd
  Početna cena: 134.889.000 | NEUSPEŠNA
 19. DP TISNICA, Žagubica
  Početna cena: 5.223.000 | NEUSPEŠNA
 20. DOO GOŠA, Simićevo
  Početna cena: 6.613.000 | NEUSPEŠNA
 21. DP EMPA, Aleksinac
  Početna cena: 13.611.000 | NEUSPEŠNA
Стечај

Акционарско друштво за производњу шећера ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Локација:

Ковин

Делатност:

Складиштење

Архива

Акционарско друштво фабрика шећера ШЕЋЕРАНА са п.о.

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Друштвено предузеће за прераду, дораду, откуп и промет шумских и пољопривредних производа ВОЋАР

Локација:

Крушевац

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Акционарски фонд

Предузеће за ремонт шинских возила МИП-РШВ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

Стечај

СПИК АД

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ЈУГОМЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним рудама

Архива

ВИСИТОР д.п. за производњу, промет ХТЗ опреме, инжењеринг, маркетинг, туризам, угоститељство, лов и риболов

Локација:

Врчин

Делатност:

Производња радне одеће

Акционарски фонд

Друштвено предузеће хемијска индустрија ХИВ

Локација:

Врање

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИГМА

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Грађевинско-индустријско предузеће ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДГРАДЊА

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу, прераду и продају рибе и прерађевина од рибе ПКБ-РИБАРСТВО

Локација:

Опово

Делатност:

Слатководне аквакултуре

Архива

Електронска индустрија холдинг корпорација ЕИ-ФЕРИТИ ДОО у друштвеној својини

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних врата и прозора

Архива

Акционарско друштво за прераду воћа и поврћа ВОЋАР-ПАЛАНКА

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Стечај

Друштвено предузеће текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по, ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња тканина

Стечај

Друштво за производњу сировина из отпадака ИНОС ДЕЛИГРАД АЛЕКСИНАЦ АД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

ДП за туристичку, угоститељску, превозничку и агенцијуску делатност у земљи и иностранству ВЛАСИНАТОУРС

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Делатност путничких агенција

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ИНСА - Индустрија сатова, са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива