Obaveštenje za 100. javnu aukciju koja će se održati 22.12.2003. godine u Novom Sadu

19. дец. 2003.
Agencija za privatizaciju organizovaće u ponedeljak, 22. decembra 2003. godine, sa početkom u 11 časova, 100. javnu aukciju za prodaju društvenih preduzeća. Aukcija će se održati u Novom Sadu, u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina (SPENS).
Na aukciji će biti ponuđena sledeća preduzeća:
 1. AD LIVNICA, Subotica
 2. DP GRADITELj, Šid
 3. AD ISTRA, Kula
 4. DP MEPOL, Vrbas
 5. DP SAVEZNI CENTAR ZA MEHANIZACIJU, Sremski Karlovci
 6. DPP BANATSKI DESPOTOVAC, Banatski Despotovac
 7. AD SLOGA-KONFEKCIJA, Zrenjanin
 8. DPP MAJDAN-RABE, Majdan
 9. DP VOJVOĐANKA, Ruma
 10. DP GRADITELj, Temerin
 11. DP VOJVODINA REKLAM, Novi Sad
 12. DP NAPREDAK, Apatin
 13. AD HALAS JOŽEF, Ada
 14. DP TRIVIT-PEK, Vrbas
 15. AD ELPO-ELEKTROPORCELAN, Novi Sad
 16. DPP STEPA STEPANOVIĆ, Vojvoda Stepa
 17. AD SAOBRAĐAJ, Odžaci
 18. AD AGROOPREMA-ODžACI, Odžaci

Архива

ЛИВНИЦА акционарско друштво за ливење обојених метала

Локација:

Суботица

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Архива

Друштвено грађевинско занатско предузеће ГРАДИТЕЉ

Локација:

Шид

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Фабрика арматура ИСТРА акционарско друштво

Локација:

Кула

Делатност:

Производња осталих славина и вентила

Архива

Друштвено предузеће за прераду пластичних маса са потпуном одговорношћу МЕПОЛ

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

Друштвено предузеће савезни центар за организацију и унапређење механизације у пољопривреди САВЕЗНИ ЦЕНТАР ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ

Локација:

Сремски Карловци

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ

Локација:

Банатски Деспотовац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

Акционарско друштво СЛОГА - КОНФЕКЦИЈА Предузеће за производњу конфекције и јоргана

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Архива

Друштвено пољопривредно предузеће МАЈДАН-РАБЕ / (ТРОМЕЂА)

Локација:

Мајдан

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

Друштвено предузеће индустрија трикотаже ВОЈВОЂАНКА

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

Друштвено предузеће ВОЈВОДИНА РЕКЛАМ за инжењеринг, спољну и унутрашњу трговуну

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

Друштвено предузеће пристаништа, сладишта и хидроградње НАПРЕДАК

Локација:

Апатин

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Архива

Акционарско друштво пољопривредно добро ХАЛАС ЈОЖЕФ

Локација:

Ада

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

Друштвено предузеће ТРИВИТ-ПЕК пекарска индустрија

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЕЛПО-ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

Архива

Друштвено пољопривредно предузеће СТЕПА СТЕПАНОВИЋ

Локација:

Војвода Степа

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

САОБРАЋАЈ
Акционарски фонд

А.Д. за превоз путника, туризам, трговину, угоститељство, ремонт друмских моторних возила и обуку возача САОБРАЋАЈ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Архива

Предузеће за трговину АГРООПРЕМА-ОЏАЦИ акционарско друштво

Локација:

Оџаци

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива