Obaveštenje za 93. javnu aukciju koja će se održati 20.11.2003. godine u Beogradu

19. нов. 2003.
Agencija za privatizaciju organizovaće 93. javnu aukciju za prodaju preduzeća u četvrtak, 20. novembra 2003. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Agencije, zgrada Privredne komore Srbije (bivše PKJ), Terazije 23 u velikoj sali na drugom spratu. Na aukciji će biti ponuđena sledeća društvena preduzeća:
 1. DP JASEN, Brodarevo
 2. DP FAK, Loznica
 3. DP HIDROPROJEKAT-HIDROTEHNIKA, Beograd
 4. DP MINELOPREMA, Pančevo
 5. DP BUDUĆNOST-TERMOVOD, Beograd
 6. DP USLUGA, Beograd
 7. GP IZGRADNjA, Valjevo
 8. DP ZVEZDA, Kovin
 9. DP PRO GALVANO MIKRO METAL, Beograd
 10. DP PODRINjE, Ljubovija
 11. DP BANAĆANKA PROMET, Pančevo
 12. DP TRANSPORT-VOŽDOVAC, Beograd
 13. DP VIK, Valjevo
 14. DP MLINPEK, Bojnik
Стечај

Д P ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНЕ КОНФЕКЦИЈЕ ЈАСЕН, БРОДАРЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бродарево

Делатност:

Производња рубља

Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Стечај

ХИДРОПРОЈЕКТ-ХИДРОТЕХНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ предузеће за пројектовање и инжењеринг

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

МИНЕЛОПРЕМА / ФЕРОМОНТ ОПРЕМА
Акционарски фонд

ДП за производњу монт. инд. опреме по систему инж. МИНЕЛОПРЕМА

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Стечај

Друштвено предузеће БУДУЋНОСТ-ТЕРМОВОД

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за обављање личних услуга и услуга домаћинствима УСЛУГА

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Акционарски фонд

Грађевинско предузеће ИЗГРАДЊА а.д.

Локација:

Ваљево

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

Фабрика арматура ЗВЕЗДА друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Ковин

Делатност:

Поправка машина

Акционарски фонд

Предузеће за произ., прераду, посредовање, услуге, и тргов. на велико и мало експорт импорт доо ПРО ГАЛВАНО МИКРО МЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

Угоститељско-туристичко предузеће ПОДРИЊЕ

Локација:

Љубовија

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за превоз, истовар и ускладиштење робе и терета ТРАНСПОРТ-ВОЖДОВАЦ

Локација:

Београд

Делатност:

Манипулација теретом

Друштвено предузеће ваљевска индустија коже, крзна, конфекције и галантерија ВИК са п.о.

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња производа од крзна

Друштвено предузеће МЛИНПЕК

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива