Saopštenje sa 84. javne aukcije održane 30.09.2003. godine - Beogradu

30. сеп. 2003.
Dana 30.09.2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 84. po redu javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:
 1. DP VENČAC, Aranđelovac
  Početna cena: 65.043.000 | Prodajna cena: 68.000.000
  Kupac: Milovan Vulićević konzorcijum
 2. UTDP LEPENSKI VIR, Donji Milanovac
  Početna cena: 32.197.000 | Prodajna cena: 37.000.000
  Kupac: Milorad Pantić
 3. DOO NAŠA SLOGA, Kovin
  Početna cena: 51.291.000 | Prodajna cena: 53.000.000
  Kupac: Veljko Nikolić Konzorcijum
 4. DGP NEGOTINSKA ŠTAMPARIJA, Negotin
  Početna cena: 1.577.000 | Prodajna cena: 1.577.000
  Kupac: Dragan Živković
 5. DP VATROSPREM, Beograd
  Početna cena: 55.680.000 | Prodajna cena: 55.680.000
  Kupac: "DMD Sistem" konzorcijum
 6. DP FABRIKA KOŽE UŽICE, Užice
  Početna cena: 7.619.000 | Prodajna cena: 7.619.000
  Kupac: Stepan Gasparjan Ajrapetovič konzorcijum
 7. DTP STRELA-KOMERC, Valjevo
  Početna cena: 6.815.000 | Prodajna cena: 6.815.000
  Kupac: "Strela KOOP"
 8. DP STRELA OBRENOVAC, Obrenovac
  Početna cena: 2.120.000 | Prodajna cena: 2.600.000
  Kupac: Miroslav Nikolić
 9. DP ISHRANA, Aleksinac
  Početna cena: 2.889.000 | Prodajna cena: 43.000.000
  Kupac: Rodoljub Colić
 10. TP TEHNOPROMET-NIŠ, Niš
  Početna cena: 12.482.000 | Prodajna cena: 13.000.000
  Kupac: "NELT KO", d.o.o.
 11. DP HIDROGRADNjA, Vršac
  Početna cena: 4.494.000 | Prodajna cena: 4.494.000
  Kupac: Vladimir Šekrevski
 12. DP GRADNjA, Ljubovija
  Početna cena: 5.971.000 | Prodajna cena: 5.971.000
  Kupac: Radosav Živković konzorcijum
 13. DP JARMENOVCI, Jarmenovci
  Početna cena: 40.205.000 | NEUSPEŠNA
 14. DP BORA KEČIĆ-AUTOCENTAR-KIPERI-PRETOVAR AD, Obrenovac
  Početna cena: 15.724.000 | NEUSPEŠNA
 15. DP LITOPAPIR, Čačak
  Početna cena: 74.183.000 | NEUSPEŠNA
Snimak aukcije
Акционарски фонд

Друштвено предузеће рудници и индустрија мермера и гранита ВЕНЧАЦ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Акционарски фонд

Угоститељско-туристичко друштвено предузеће на акције ЛЕПЕНСКИ ВИР

Локација:

Доњи Милановац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштво са ограниченом одговорношћу НАША СЛОГА

Локација:

Ковин

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

Графичко предузеће НЕГОТИНСКА ШТАМПАРИЈА АД Неготин - у стечају

Локација:

Неготин

Делатност:

Остало штампање

Архива

VATROSPREM DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET VATROGASNIH SPRAVA I UREĐAJA, BEOGRAD (VOŽDOVAC) - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

Стечај

Предузеће за производњу и трговину ФАБРИКА КОЖЕ УЖИЦЕ АД, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Архива

Друштвено трговинско предузеће СТРЕЛА-КОМЕРЦ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Архива

Друштвено аутосаобраћајно предузеће СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ са по

Локација:

Обреновац

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Друштвено предузеће ИСХРАНА за производњу пекарских производа и промет са п.о.

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

Трговинско предузеће за промет на велико и мало експорт-импорт ТЕХНОПРОМЕТ-НИШ А.Д.

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за хидроградњу ХИДРОГРАДЊА

Локација:

Вршац

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Архива

Друштвено предузеће ГРАДЊА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Експорт импорт предузеће ЈАРМЕНОВЦИ фабрика за прераду воћа и поврћа

Локација:

Јарменовци

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Акционарски фонд

Предузеће за транспортно-претоварне услуге у друмском собраћају БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР АД

Локација:

Обреновац

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

Графичко прерађивачко и издавачко акционарско друштво ЛИТОПАПИР

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива