Стечајни управник сазива прву седницу скупштине поверилаца стечајног дужника „ЈАНКО ЛИСЈАК" АД

30. окт. 2015.

На основу одредби члана 35  Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11-др.закон, 71/12 - одлука УС и 83/14)         

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК САЗИВА

ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПОВЕРИЛАЦА

СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

 ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ И ОБРАДУ ВОДА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД

Позивају се сви стечајни повериоци Холдинг система „Јанко Лисјак“ АД - Предузеће за технологију и обраду вода „ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. у стечају, Београд, да присуствују првој седници скупштине поверилаца која ће се одржати у просторијама Холдинг система «Јанко Лисјак» АД у стечају из Београда, у Булевару деспота Стефана бр.57, дана 10.11.2015. године (уторак) са почетком у 12 часова.

Дневни ред ће бити објављен на огласној и електронској табли Привредног суда у Београду.

За све информације обратите се стечајном управнику Агенцији за приватизацију, односно поверенику стечајног управника, Бранку Коренићу, на тел. 065 3176 800.

Напомена: представници правних лица морају донети овлашћење потписано од стране директора, а директор извод из регистра.

Стечај

ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ, ЗАСТУПАЊЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива