НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, у стечају оглашава продају покретне имовине

16. сеп. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр. 32/2014 од 02.03.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009 ", 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда, 83/2014), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), стечајни управник стечајног дужника

ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Ул. Пантелејска 77, Ниш

ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје је покретна имовина као једна целина коју чине:

  • Залихе готових производа - постељине, пешкири, столњаци, позамантерија, дечија одећа, мушка одећа, женска одећа и друго по спецификацији у продајној документацији;
  • Канцеларијски намештај и опрема по спецификацији у продајној документацији;

         Процењена вредност: 14.003.571,80 динара               Депозит износи: 2.800.714,36 динара

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
НИТЕКС ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА - НИТЕКС ДОО НИШ/НИТЕКС РАТКО ПАВЛОВИЋ

Локација:

Ниш (Пантелеј

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива