БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ у стечају оглашава продају

21. авг. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.82/2012 од 06.12.2012.године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 15.10.2014. године, стечајни управник стечајног дужника

 

Предузеће у друштвеној својини за грађевинарство БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ
доо Алибунар -
у стечају, ул. Трг слободе бр. 17

 

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица

јавним прикупљањем понуда

преузмите документ у целости
Стечај

Предузеће у друштвеној својини за грађевинарство БРАТСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ

Локација:

Алибунар

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива