Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 30.10.2003. u Beogradu

29. авг. 2003.

Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMAza sledeća preduzeća:

 1. Akcionarsko društvo Štamparija NAPREDAK, ARANĐELOVAC
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju, unutrašnji promet i uslužne delatnosti POLET, NOVI PAZAR
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet TERMOVENT, BRZA PALANKA
 4. Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo TRGOPROMET, LESKOVAC
 5. Društveno preduzeće KOŽAKOMERC, NIŠ
 6. Društveno preduzeće UNIVERZALPROMET, PROKUPLjE
 7. Društveno preduzeće 15. MAJ EKSPORTEKST, LEBANE
 8. Društveno preduzeće SLOBODAN JOVIĆ, BRESTOVAC
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju mašina FATEKS, VUČJE
 10. Društveno preduzeće Poljoprivredno - industrijski kombinat PEŠTER, SJENICA
 11. Štamparsko i izdavačko preduzeće MILEŠEVO D.P., PRIJEPOLjE
 12. Akcionarsko društvo za izdavanje, proizvodnju i prodaju gramofonskih ploča, muzičkih i video kaseta i drugih nosača zvuka JUGODISK, BEOGRAD
 13. Društveno preduzeće za održavanje zgrada i stanova STARI GRAD, BEOGRAD
 14. Društveno vodoprivredno građevinsko preduzeće NISKOGRADNjA, SMEDEREVO
 15. Preduzeće za trgovinu JUGOZAN-PROMET, BEOGRAD
Преузмите
Стечај

Акционарско друштво Штампарија НАПРЕДАК АД Аранђеловац - у стечају

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Остало штампање

Архива

Друштвено предузеће за производњу, унутрашњи промет и услужне делатности ПОЛЕТ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Друштвено предузеће за производњу и промет ТЕРМОВЕНТ

Локација:

Брза Паланка

Делатност:

Производња осталих металних производа

Стечај

Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину на велико и мало ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

Друштвено предузеће КОЖАКОМЕРЦ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Стечај

УНИВЕРЗАЛПРОМЕТ D P ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

Друштвено предузеће Лебанска индустрија текстила 15. МАЈ ЕКСПОРТЕКСТ са по ЛЕБАНЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лебане

Делатност:

Производња тканина

Стечај

Друштвено предузеће СЛОБОДАН ЈОВИЋ ДП БРЕСТОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брестовац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Архива

Друштвено предузеће за производњу машина ФАТЕКС

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

Друштвено предузеће Пољопривредно - индустријски комбинат ПЕШТЕР

Локација:

Сјеница

Делатност:

Узгој музних крава

Стечај

Штампарско и издавачко предузеће МИЛЕШЕВО Д.П. ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Услуге припреме за штампу

Архива

Акционарско друштво за издавање, производњу и продају грамофонских плоча, музичких и видео касета и других носача звука ЈУГОДИСК

Локација:

Београд

Делатност:

Снимање и издавање звучних записа и музике

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за извођење грађевинских и занатских радова и одржавање комуналних објеката СТАРИ ГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено водопривредно грађевинско предузеће НИСКОГРАДЊА

Локација:

Смедерево

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Архива

Предузеће за трговину ЈУГОЗАН-ПРОМЕТ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива