БОЖО ТОМИЋ, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица

14. јул. 2015.

На основу Решења Привредног суда у Чачку Ст бр. 17/2013 од 04.10.2013 године и Одлуке Одбора поверилаца од 25.10.2013. године, у складу са чланoвима 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустријски пролаз бр. 18.

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда

 

Предмет продаје је правно лице АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ (матични број 07182309), са најзначајнијом имовином коју чине:

 1. Брусиона дрвета са канцеларијама стара и нова изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом: 2112 м2,
 2. Централни магацин резервних делова изграђен на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 468 м2,
 3. Електромашинска хала изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 1187 м2.
 4. Производна хала папир машина 1, 2 и 3 изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 10835 м2,
 5. Магацин готове робе изграђен на к.п. бр. 996 КО Чачак површине под објектом 618 м2.
 6. Хала технолошке линије и магацин сировина изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 3364 м2,
 7. Динамички таложник изграђен на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 340 м2,
 8. Базен за воду изграђен на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 448 м2,
 9. Управна зграда изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 220 м2,
 10. Менза изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак: Површине под објектом: 888 м2.
 11. Ватрогасно спремиште изграђено на к.п. бр. 996 КО Чачак, површине под објектом 46м2,
 12. Трафо станица изграђена на к.п. бр. 996 КО Чачак површине под објектом 65 м2,
 13. Водозахват 1. изграђен на к.п. бр. 3441/2 КО Чачак, површине под објектом 92 м2,
 14. Водозахват 2. изграђен на к.п. бр. 3442 КО Чачак, површине под објектом 54 м2,
 15. Хемијска припрема воде, изграђена на к.п. бр. 5722/4 КО Чачак, површине под објектом 604м2,
 16. Неутрализациони базен изграђен на к.п. бр. 5722/4 КО Чачак, површине под објектом 540 м2,
 17. Погон термоенергане са димњаком изграђен на к.п. бр. 5725/1 КО Чачак, површине под објектом 1942 м2,
 18. Погон „Слога“,
 19. Градско грађевинско земљиште на коришћењу укупне површине од 12.88.16 ха,
 20. Папир машина 2. за производњу таолет папира,
 21. Папир машина 3,
 22. Опрема термоенергане са котловима на гас и на угаљ и генератором за производњу електричне енергије.

Процењена вредност износи: 588.159.558,00 динара.

Депозит за учешће у поступку продаје износи  117.631.911,60 динара.

Процењенa вредност ниje минимално прихватљивa вредност, нити je на ма који други начин обавезујућa или опредељујућa за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
БОЖО ТОМИЋ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈА БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња папира и картона

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива