Одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника ДП „ПРОМЕТ" у стечају,Вршац

08. јул. 2015.

Дана 08.07.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на 3 спрату, сала 301, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДП „ПРОМЕТ“ у стечају из Вршца, ул.Трг Саве Ковачевића бр. 37, методом јавног прикупљања понуда, а складу са објављеним огласом, коначна одлука о продаји ће бити донета након одлуке Одбора поверилаца.

РЕЗУЛТАТ:

Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац/Потенцијални купац

Пoслoвни прoстoр - четири просторија пословних услуга, у Maлoм Жaму, ул. Змaj Joвинa бр.10, пoвршинe 66,00м2, у призeмљу згрaдe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe бр.1, изгрaђeне нa КП.1 КО Мали Жам, уписaн у лист нeпoкрeтнoсти бр.190 КO Maли Жaм, број посебног дела 1, са припадајућом опремом.

2.397.460,00

620.000,00

"Пекара 1. мај" а.д. Вршац, улица 2. Октобра бр. 92 МБ:08195749

 
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ, ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива