ДПП ЈАБУКА , у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

07. јул. 2015.

 

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву од 16.02.2010.године, број предмета Ст.23/2010, а у складу са чланoвима 109, 110, 111, 112 и 113 Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС» бр. 84/2004), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине («Службени гласник РС»,  бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

 

ДПП«ЈАБУКА » у стечају, Јабука, ул. Маршала Тита бр.10

 

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине

јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је део имовине стечајног дужника подељен у осам имовинских целина коју чини пољопривредно земљиште у КО Јабука и КО Панчево и то:

Оглас у целости
Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабука

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива