Неуспела продаја имовине предузећа ГПДП „Марко Орешковић " ХК у стечају, из Апатина

01. јул. 2015.

 

Дана 30.06.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника ГПДП „Марко Орешковић " ХК у стечају, из Апатина, ул. Светог Саве бр. 8 - непосредном погодбом, уз прикупљање писаних понуда. 

С обзиром на то да, закључно са 24.06.2015. године, нико од евентуалних купаца није уплатио депозит (односно положио првокласну банкарску гаранцију) за куповину имовине наведеног стечајног дужника, а по објављеном огласу, од 30.05.2015. године, у дневним новинама „Политика“, Комисија за спровођење продаје непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда  је продају прогласила неуспелом

 

 

Стечај

Грађевинско производно друштвено предузеће МАРКО ОРЕШКОВИЋ Холдинг компанија АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива