Продат део имовине стечајног дужника "Елан" из Косанчића

29. јун. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ЕЛАН“ У СТЕЧАЈУ, КОСАНЧИЋ, методом јавног надметања.

РЕЗУЛТАТ:

Предузеће
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ЕЛАН“ У СТЕЧАЈУ, КОСАНЧИЋ
- Непокретна имовина:
1. Oбјекти у власништву стечајног дужника уписани у лист непокретности број 602 на к.п. бр. 1106
2.Пољопривредно земљиште - кат. парц. број  1106 уписана у листу непокретности бр. 602 КО Косанчић, површине 72.623 m², Обимом удела у власништву стечајног дужника који је предмет продаје износи 17204/72526, облик својине - друштвена.
 
- Покретна имовина:
Опремa за обављање пољопривредне производње, канцеларијска опрема, опрема кухиње, непроизводна  и технолошка опрема и алати
47.299.542,50
47.299.542,50
ТП „МЕСОКОМБИНАТ-ПРОМЕТ“ ДОО, Лесковац
МБ: 17270834

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛАН КОСАНЧИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Косанчић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива