Најава продаје стечајних дужника

26. јун. 2015.

детаљније информације na mail: info@priv.rs или на тел 011/3020800

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

обавештава потенцијалне купце и инвеститоре да се спрема да објави поново оглас о продаји стечајних дужника или имовине стечајних дужника. Заинтересовани купци могу добити детаљније информације na mail: info@priv.rs или на тел 011/3020800

 

рб

назив предузећа

место

делатност пре стечаја

предмет продаје (правно лице/имовина)

непокретности/опрема

1

Брaтство инженјеринг доо Алибунар - у стечају

Aлибунар

Изградња, реконструкција, адаптација и поправке привредних и стамбених и осталих зграда

Правно лице

Зграда грађевинарства, површине 262м2, тј. 3/6 удела у Aлибунару и канцеларијска опрема

2

"НИТЕКС"

Ниш

Текстилна индустрија

Имовина

Фабрика текстилне индустрије у Медвеђи, производни комплекс на земљишту у власништву 3ха 93а 14м2 и хале у одличном стању 2.683.м2, са опремом и залихама

3

ИМК "29. Новембар"

Суботица

Прерада и конзервирање меса

Имовина

Покретна имовина-опрема

4

АД "ФАДИП"

Бечеј

Производња осталих производа од гуме

Имовина

Непокретности

5

"АС ИМПЕКС"

Нови Сад

Неспецијализована трговина на велико

Правно лице

Непокретности и опрема

6

АД "ХИНС"

Нови Сад

Производња детерджената, сапуна, средстава за чишћење и полирање

Имовина

Непокретности и опрема

7

АД"БАЧКАТРАНС"

Врбас

друмски превоз возила

Имовина

Непокретности и опрема

8

OЗЗ"SLOГА"

Змајево

гајење жита, легуминоза и уљарица

Имовина

Непокретности

9

OЗЗ"KOVIЉ"

Ковиљ

гајење жита, легуминоза и уљарица

Имовина

Непокретности и опрема

10

"Континентал БСС"

Нови Сад

неспецијализована  трговина на велико

Имовина

Непокретности и опрема

11

ДП "ПРВА СРПСКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ 1898" у стечају

Београд

производња шећера

Имовина

Опрема/секундарне сировине

12

YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA dd у стечају

Београд

трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

Имовина

 Целина 1: Зграда у Коларчевој 1, 5.505 м2 ЛН 1555 КО Стари град, гаража у Симиној 37,  165м2 ЛН 947 КО Стари Град и локал у ТПЦ "Стакленацу",  73,80м2, Трг републике                                                           Целина 2. објекат 4.429,56 м2 и кров за паркирање 1393,50 м2, у Чингријиној 13,  Београд,  ЛН 3273 КО Звездара                                                     Целина 3.  објекат у Бул. Ослобођења 131, 1624 м2 ЛН 8398 КО Нови Сад II  Целина 4. локал у Француској 5, цц 200 м2 , Београд ЛН 733 Ко Стари Град

13

ПДС ''Тамиш хладњача'' у стечају

Панчево

Прерада воћа и поврћа

Правно лице

Најважнију имовину чини земљиште површине 65.037 м2 и објекти, све на КП 11423/2 КО Панчево

14

Тргопродукт

Панчево

остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Имовина

1. Робна кућа у Панчеву, 3631м2, LN 16586 KO Панчево                                2. Пословни простор у Панчеву, 62,20 м2, LN 17691 KO Панчево   3. Пословни простор у Панчеву, сутерен 170,11 м2, LN 16505 KO Панчево    4. Kомплекс пословних објеката (магацини) у Панчеву, 9282 м2                                                  5. Tржни центар у Bаранди,приземни објекат 412м2, LN 2642 KO Bаранда 

15

ДП УТВА РАДНИК

Панчево

Остале услуге припремања и послуживања хране

Правно лице

Спорна права на имовини, непокретности и то: Радничко одмаралиште у Водицама код Шибеника, Република Хрватска, Ласана Aнта Кабалера бр. 51, спратности П+2 и , 632м², кп 1065 КО Водице и Заједничка својина на паркингу и прузи у оквиру фабричког комплекса Утва, Панчево.

16

Јабука у стечају

Jабука

гајење жита и других усева и засада

Имовина

Пољопривредно земљисте површине 115ха 95а 69м2 на 141 катастарској парцели, уписано у ЛН број 2058,3311,3312,3314 КО Jабука и 13423 и 15782 КО Панчево, продаје се у 10 целина

17

Нови дом, Столарија

Dебељача

производња остале грађевинске столарије и елемената

Имовина

Производна хала у Дебељачи, Светозара Mарковића, 4860 м2 на кп 1939/2 ЛН 2658 KО Дебељача

18

АД Напредак у стечају 

Ковин

остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Имовина

1. 19/20 делова Нове робне куће у Ковину,  4556 м2, кп 3147/1 ЛН 210 КО Ковин, 2. Објекти у Ковину,  кп 951/3 ЛН 7055 КО Ковин  3.Објекти у Ковину, кп 951/1 ЛН 2099 КО Ковин  4. Пословни простор у Ковину,  78м2 ЛН 116 КО Ковин 5. Објекат у Ковину, , 176 м2 ЛН 6817 КО Ковин

19

ДП Промет у стечају

Вршац

остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Имовина

Локал у Малом Заму,  66м2, ЛН 190 КО Мали Зам

20

Акционарско друштво издавачке и графичке делатности "ГРАФОСРЕМ" у стечају

Шид

остало штампање

Правно лице

управна зграда површине 286 м2,  пратећи објекти и 2 подземне цистерне

21

ДД Трговинско "Банат" из Зрењанина у стечају

Зрењанин

Трговина

Имовина

Ванкњижно право својине на ½ идеална дела:
-пословне зграде у Томашевцу, кат. парцели бр. 521 КО Томашевац , а који идеални део фактички представља бившу продавницу Промет нето површине 400,35 м2 и
- помоћног објекта у Томашевцу, на кат. парцели бр. 521 КО Томашевац (у коме фактички користи магацин од 106,53 м2).

22

ДП "Рад" ГП у стечају

Bеоград

Грађевинарство

Имовина

Трособан стан бр. 4, на кат. парц. 5703/8 уписане у лист непокретности 4111 КО Нови Београд, површине 84,20 м²
Трособан стан бр. 16  (поткровље), на кат. парц. 5703/8 уписане у лист непокретности 4111 КО Нови Београд,  површине  84,59 м²
Троипособан стан бр. 26, на V спрату зграде на кат. парцели 12912/1 уписаној у листу непокретности 1251 КО Чукарица и кат. парцели 12912/4 уписаној у листу непокретности 243 КО Чукарица, површине 90,58 м²
Једнособан стан на првом улазу и сутерену, у оквиру зграде уписане у листу непокретности бр. 2594, на к.п. бр. 20623/2, КО Савски Венац, површине 32,00  м²

23

YUKO Holding

Житиште

Узгој живине

Имовина

Пословни  простор - локал  на Новом Београду, Блок 45 (стари тржни центар), површине 14,83 м2, кат. парцела бр. 4920/2, уписане у листу непокретности бр. 4527 КО Нови Београд (ванкњижно право својине).

24

"СЛOГА"

Владичин Хан

Производња намештаја

Имовина

Залихе сировина, полупроизвода и  готових прозвода

25

ДОО "ПОРЦЕЛАН"

Зајечар

Производња керамичких прозвода за домаћинство и украсних предмета

Имовина

Опрема

26

Друштвено предузеће ''ХИДРОГРАДЊА-ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА''

Чачак

Oстали непоменути специфични грађевински радови

Правно лице

Објекти и опрема 

27

Акционарско друштво за трговину и услуге ''НОВИ ДАНИ'' Ивањица - у стечају

Ивaњица

остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Имовина

Објекти са опремом

28

Грађевинско предузеће ''ГРАДИТЕЉ'' АД

Ивaњица

Остали непоменути специфични грађевински радови

Имовина

Објекти, землјиште и опрема

29

ДП ''СРБИЈАНКА''

Ваљево

Производња сокова од воћа и поврћа

Имовина

Објекти

30

Индустрија грађевинског материјала ''ПРВИ МАЈ'' АД

Лешница

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Имовина

Објекти, земљиште и опрема

31

Акционарско друштво ''ДРАЧА'' трговина на велико и мало

Лучани

остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Имовина

Објекти, земљиште и опрема

32

АД "ОЛГА" у стечају

Смедеревска Паланка

Производња остале плетене и кукичане одеће

Имовина


Пословни простор 386м2 и залихе бижутерије

33

ДП "ИНДУСТРИЈА КОЖЕ И ОБУЋЕ ПЕТРОВАЦ" у стечају (ДП ИКОП)

Петровац

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Правно лице


23 објекта површине преко 6.500м2; земљиште и залихе

34

ДОО "ШИК Кучево" у стечају

Кучево

Производња фурнира и плоча од дрвета

Имовина


Залихе полупроизвода и готових производа дрвне индустрије

35

ДП "Шипад комерц намештај промет" у стечају

 Београд

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

Имовина


Локал у Инђији 258м2

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива